реєстрація

Новини освіти та науки в Україні та світі

[ русский ] Кожному вчителеві вкрай необхідні тьюторські компетенції – Луіза Цвєткова

Зараз ми часто чуємо про необхідність складання індивідуальної освітньої траєкторії для кожного здобувача освіти, але мало говоримо про те, хто це повинен робити.

У новому Законі України «Про освіту» зазначено, що індивідуальна освітня траєкторія в закладі освіти може бути реалізована через індивідуальний навчальний план. Зазначається, що «індивідуальний навчальний план – документ, що визначає послідовність, форму і темп засвоєння здобувачем освіти освітніх компонентів освітньої програми з метою реалізації його індивідуальної освітньої траєкторії та розробляється закладом освіти у взаємодії зі здобувачем освіти за наявності необхідних для цього ресурсів». У формулюванні «розробляється закладом освіти» не визначено хто саме має розробляти, тобто автори мають на увазі, що розроблятиме той, «на кого прилетить».

То хто ж саме покликаний розробити індивідуальний навчальний план і забезпечити педагогічний супровід руху учня за індивідуальною освітньоютраєкторією?

Нещодавно, відвідавши ІІ Міжнародний Конгрес з тьюторингу я знайшла певні відповіді для себе на це питання та мала можливість познайомитись з найкращими практиками впровадження тьюторинга в освітню систему навчального закладу.

Чим глибше вивчаєш тему тьюторства, тим більше розумієш, що кожен вчитель хоча б раз виступав у цій ролі, тож кожному вчителеві вкрай необхідні тьюторські компетенції.

У пошуковій системі Google можна знайти різні формулювання поняття «тьюторство» та багато розмірковувань з приводу того, як це працює. Тьюторинг не має єдиної моделі, як немає єдиної професіограми власне тьютора. Це справді нова і ще недостатньо осмислена позиція в освітньому просторі навчального закладу. «Ви не дізнаєтесь, що таке тьюторинг, якщо ви не спробуєте це в практиці» – каже Даміан Годлевські, член правління Collegium Wratislaviense, тренер, тьютор (Польща).

Тьютор це така людина, яка може допомогти іншій особі зрозуміти самого себе. Ми часто несвідомо, не знаючи теоретичних основ тьюторингу, є мотиваторами, натхненниками чи людиною, яка в потрібний час підтримає, для якогось учня.

«Я не люблю слово «мотивувати», бо у кожного своя мотивація. Але я можу надихати, можу допомогти зрозуміти людині її мотивацію, я вірю в те, що кожен із нас – це унікальна особистість, кожен з нас має щось таке, що його робить щасливим, просто ми не завжди це розуміємо в самому собі. І дійсно, тьютор – це та людина, яка може допомогти іншій особі зрозуміти самого себе», – стверджує Тетяна Швець, заступник директора Приватної школи «Афіни» м. Києва, директор програм International Academy of Tutoring.

В Україні тьюторингу, що реально діє вже понад 10 років. Першими, на всій території СНГ, яка пройшла міжнародну експертизу тьюторсткої практики, була школа «Афіни».

На пострадянському просторі ввели позицію тьютора в класифікатор професій та розпочали впровадження на рівні державних закладів освіти в Росії. Вони визначили, що тьютор – це спеціальний педагог, який працює за принципом індивідуалізації, розробляє індивідуальну траєкторію дитини тощо. Прийняли відповідні положення, запустили процес їх впровадження, а що вийшло на практиці? У школі, в якій навчається умовно 700 дітей тепер є ставка тьютора, тобто одна людина сидить і займається розробкою індивідуальних освітніх траєкторій. Звісно, реально побудувати індивідуальний освітній маршрут можна лише дивлячись в ретроспективі на розвиток кожної дитини й знаючи її розвиток станом на сьогодні, планувати розвиток на майбутнє. Звісно одна чи кілька ставок тьютора на школу не дає змоги це реалізувати на практиці. Фактично робота тьютора в цій ситуації зводиться до роботи спеціаліста з профорієнтації.

Така ситуація наштовхує на думку, що тьюторство ніяк не вписується в наявну традиційну систему освіти. Тьютор – це педагог нового формату, педагог іншої школи, яка тільки формується на теренах України.

Тьюторинг – це метод індивідуальної турботи про підопічного, що базується на взаєминах «майстер-учень», та завдяки інтегрованому підходу до розвитку людини має на меті повну реалізацію її потенціалу.

Існує два види тьюторингу: науковий, і той, що розвиває. Перший більше скерований на роботу зі старшою дитиною, чи студентом, другий вид – на розвиток сильних сторін, розкриття характеру, розвитку впевненості в собі тощо.

Детально про види тьюторингу каже Даміан Годлевські (таб.1):

Науковий тьюторинг

Тьюторинг, що розвиває

Тьютор: сумісність зацікавлень, знання, зрілість, захоплення

Тьютор: вміння вести важливіше, зрілість, самореалізація

Процес: головна мета відома від початку, детальні цілі буде визначено або відкрито у ході процесу

Процес: головні та детальні цілі з’являються у ході процесу – встановлюються спільно або відкриваються

Цілі: мудрість, критичне мислення, сумлінність, допитливість,інтелектуальне задоволення

Цілі: установки, цінності, самопізнання, відкриття нових сильних сторін, зріле мислення про майбутнє

Інструменти: методи для вирішення завдань: тьюторське есе, кейс-метод, дослідницькі проекти, сократівські питання, коучингові питання

Інструменти: інструменти на відкриття та розвиток талантів, тьюторське есе – розвиваюче, коучингові питання, інструменти планування, тьюторський проект

Ці два види не можуть існувати один без одного, і успішно взаємодоповнюються. Важливо підкреслити, що власне тьюторинг скерований на те, щоб дивитися у майбутнє, а не в минуле.

«Сама позиція тьютора дозволяє змінити і атмосферу в школі, і взаємини між дорослим та дорослим, дорослим та дитиною. Ми маємо бажання створити таке середовище, в якому не тільки комфортно буде навчатись, але яке можна далі реалізовувати в реальному житті. Тобто, змінюючи ситуацію в школах через використання тьюторингу – ми хочемо створити іншу країну, де відносини шкільного життя переносились в доросле життя та будувались на відносинах співпраці, довіри, розумінні того, що інша людина – це те, що робить тебе самого краще».

Олексій Греков, президент InternationalAcademyofTutoring, директор зі стратегічного розвитку Приватної школи «Афіни» м. Києва.

У Польщі розвиток тьюторингу є продуманою державною політикою, яка спрямована на покращення якості суспільства в цілому.

Зокрема, з 1994 року в Collegium Wratislaviense виховують лідерів на основі методу тьюторингу. У 2010 році тамвирішили надати тьюторингу чіткі межі й стандарти й пристосувати його до шкільних і академічних реалій Польщі. Завдяки цій роботі з’явилася 64-годинна програма Школи Тьюторів, яка базується на підготовці тьюторів та впровадження в роботу з дітьми на стосунках майстер-учень, позитивній психології, етиці чеснот або етиці характеру. Поляки вважають, що важливо прищеплювати учням такі цінності і якості характеру, які допоможуть їм у майбутньому бути самостійними, відповідальними, розвиватися, примножуючи таким чином не лише свої здобутки, а й збагачуючи суспільство.

Кращі освітні заклади – публічні, приватні школи – розуміють важливість цього методу й вводять його в освітній процес, системно використовуючи програму, відпрацьовану Collegium Wratislaviense. Завдяки цьому протягом кількох років сотні шкіл, тисячі учнів мають можливість отримати досвід високої якості індивідуалізованої освіти, що надає для них справжнє life-changing experience.

«Включи зацікавлення»

На ІІ Міжнародному Конгресі з тьюторингу (https://www.facebook.com/events/976640202503249/) учасники мали можливість особисто поспілкуватися та відвідати майстер-класи наших польських колег із Collegium Wratislaviense – Даміана Годлевські і Гжегожа Грегорчика.

Пан Гжегож, наголошуючи на передових комунікативних інструментах у тьюторингу, каже, що зазвичай ми слухаємо, щоб швидко відреагувати, влучно відповісти і висловити свою думку на певну тему. Завдання тьютора – створити для тьюторанта ефективні умови навчання за допомогою свого слухання. Адже жодні тьюторські чи навчальні інструменти і техніки не будуть ефективними чи повними без хорошого контакту, взаємин, довіри, безпеки, розуміння.Ефективне тьюторське спілкування базується на пристосуванні та віддзеркаленні світу тьюторанта. «Головне, це необхідно включити зацікавлення», – каже він, говорячи про ефективність комунікації.

Під час особистої розмови з паном Гжегожом з’ясовую декілька цікавих фактів:

- Яким чином у вас працює тьюторинг в системі освіти Польщі?

- Дивлячись про який тьюторинг ви запитуєте, бо він відбувається на трьох рівнях: садочки, школи та вищі навчальні заклади. І на кожному рівні він має інший вимір і по-іншому виглядає. У садочках більше тьюторингу, що виховує і там багато роботи зорієнтовано на співпрацю з батьками. У середній і старшій школі йдеться про життєві установки та набуття знань. У цьому тьюторингу важливо зрозуміти, які у дитини цінності, таланти, що вона думає про майбутнє і як це можна надалі розвинуть. І це теж нагода дати дітям інструменти для навчання. Якщо йдеться про університетський тьюторинг, то тут більше про зразки мислення, вміння аргументувати свою думку, будувати логічну аргументацію.

- Чи є у вас в Польщі професія тьютор?

- Зараз офіційно не існує професії тьютор. Є функція тьютора. Таку функцію може виконувати вчитель шкільний, психолог, викладач університету чи вихователька садочка.

Одразу хочу наголосити на тому, що тьютор це не тотожне поняття з вчителем, викладачем, психологом тощо. В житті ми можемо одночасно бути в різних ролях – батька, вчителя, коуча, психолога, друга тощо. Але коли ми працюємо з дитиною найголовніше втриматись у своїй позиції тьютора, і не інтерпретувати це в ту роль, якими є в житті. Тобто, якщо психолог – не звести все до терапії, якщо вчитель – не перетворити тьюторинг на навчання, якщо батько – не почати проводити монологи на тему «зараз я тобі все розкажу, я знаю як повинно бути». Тьютор тільки допомагає знайти ключ до подальшого розвитку і руху.

Проте не завжди легко знайти той ключ, який можливо відкриє дитині двері для порозуміння зі своїм власним «Я».

З цього приводу зазначає Даміан Годлевські, що одним із головних моментів втьюторингу є правильно поставлені, хороші запитання.Хороші запитання це такі, відповідь на які ми не можемо знайти в Інтернеті. Всі ставлять питання «Як?», але мало хто запитує «Чому?». Діти зараз самостійно можуть відповісти на питання «Як?», використовуючи сучасні технології, а ми у них повинні запитувати – чому, навіщо? Навіщо тобі це? Навіщо ти це робиш? Чому для тебе це важливо?

Він наголошує, що кожна людина має якийсь талант, а такі питання та розмови дають змогу знайти його та дати поштовх до розвитку. Навіть якщо людина народжується без якихось навичок, то систематична робота дозволить їх напрацювати. З цього приводу є гарна концепція Керола Дуека, яка каже про те, що дуже важливим є твоє налаштування або підхід до певної теми, тобто найважливішими є думки.

Запитую в Даміана:

- Завжди цікаво знайомитися з досвідом закордонних колег. Якщо ми кажемо про тьюторинг, що спільного чи відмінного між нашими країнами?-
 - Можна сказати, що в Польщі тьюторинг дуже стрімко розвивається, і при цьому не існує тьюторингу у кожній школі. Треба пам’ятати, що тьюторинг – це розмова один на один, і не вийде розмовляти чи працювати з усіма учнями «один на один». Не можна казати, що тьюторинг має замінити масову освіту, він може бути її доповненням. Наприклад, в Польщі тьюторинг використовується як і в приватних школах, так і в державних. Приватні школи звертаються до нас, щоб навчитися цьому та бути конкурентоспроможними на ринку надання освітніх послуг. Також Євросоюз надає кошти і державні школи, які хочуть запроваджувати тьюторинг, мають написати проект, потім відбувається конкурс і якщо школа виграє, то ми там також допомагаємо їм впроваджувати тьюторинг.

Практики, які працюють в Україні.

Дітям нового покоління потрібні і нові підходи до навчання, і нові вчителі і нові виклики у навчанні – про це зараз не говорить тільки лінивий. Але в цьому є сенс, бо діти потребують нового дорослого. З метою забезпечення цього, адаптуючись із закордонних педагогічних методик, в українську освіту поступово входять нові педагогічні професії –едвайзери,наставники, тьютори, коучі, ментори, фасилітатори, едукатори.

В Україні є вже заклади освіти, які наІІ Міжнародному Конгресі тьюторингу були представлені як найцікавіші кейси впровадження тьюторингу.

Креативна міжнародна дитяча школа (КДМШ), м. Київ. (https://www.creativeschool.com.ua/)

КМДШ є ліцензованою приватною школою повного дня нового формату з поглибленим вивченням англійської мови. КМДШ – школа, яка вчить думати креативно, критично, самостійно, вільно; уміти вирішувати складні завдання; нести відповідальність за свої рішення та бути готовими до викликів сучасного світу.

Тьюторський підхід на індивідуалізацію освіти спрямований на виявлення і розвиток освітніх мотивів та інтересів учня, його самостійності; на психологічний та організаційний супровід класу, медіацію та вирішення конфліктів; на пошук освітніх ресурсів для створення індивідуальної освітньої траєкторії руху; на роботу з освітнім замовленням родини, формування учбової та освітньої рефлексії учня та на налагоджена комунікація з батьками.

Школа нового формату «Еколенд» (м. Львів) (https://ekoland.lviv.ua/)

Це досить розгалужена система приватних навчальних закладів у м. Львові, яка працює за державним стандартом та має профілізацію навчання вже з першого класу. Тьютор в Еколенді організовує процес індивідуальної роботи з учнями по виявленню, формуванню і розвитку їх пізнавальних інтересів, забезпечує персональні консультації учнів в освітньому просторі профільного навчання, супроводжує процес формування особистості учнів, керує дослідницькою та експериментальною діяльністю учнів, організовує взаємодію з батьками щодо виявлення, формування і розвитку пізнавальних інтересів учнів.

«Важливо, що ми маємо можливість переймати європейський досвід у колег з Польщі, робити порівняння з нашою системою освіти, брати якісь елементи в свою роботу і в подальшому вибудовувати свою власну тьюторську модель, тому що чітко означених рамок немає, якою вона має бути, кожен її створює її відповідно до своїх умов, вимог і середовища в якому він перебуває» – Христина Шенга, вчитель початкових класів, ментор тьюторів мережі закладів «Еколенд» у м. Львові, керівник школи тьюторів ліцею «Еколенд»

Український аграрний ліцей (м. Умань) (https://ual.net.ua/)

Український аграрний ліцей – це сучасний освітній заклад, який здійснює розвиток молоді за академічним та професійним спрямуванням з метою формування компетенцій ХХІ століття. Академічне відділення ліцею пропонує учням здобуття загальної середньої освіти та допрофесійної підготовки.

Індивідуальний тьюторинг в УАЛ спрямований на шлях формування віри в себе, пізнання своїх сильних сторін, супровід розвитку здібностей і талантів кожного, формування здатності ставити цілі та досягати їх, підготовка до вибору майбутньої професії, супровід на етапі узагальнення професійного вибору, підтримка на етапі професійних проб.

DEC life school (м. Київ) (http://declifeschool.com.ua/)

Альтернативна школа для дітей, де індивідуальний освітній маршрут вибудовує в єдності «дитина-батьки-школа» і який враховує в себе інтереси дитини + темп навчання + глибину вивчення.

Персональний тьютор має ряд завдань:

  • веде дитину до самопізнання;
  • викладає предмети у молодшій школі;
  • вибудовує навчальну програму;
  • вибудовує прив’язаність;
  • діагностує сильні сторони і зони розвитку;
  • складає індивідуальний навчальний план учня;
  • моніторить прогрес;
  • дає зворотній зв’язок учням;
  • допомагає долати труднощі;
  • підбирає навчальні матеріали та посібники;
  • комунікує з батьками.

Отже, ми бачимо, що тьюторинг в кожному з представлених закладів є різний, не схожий один на одного, але всіх їх об’єднує бажання та вміння допомогти дитині знайти свій власний індивідуальний неповторний шлях розвитку. Можливо, це і головною особливістю тьюторингу.

У сучасних умовах, коли в декілька кліків по екрану можна отримати будь-яку інформацію, учитель не може бути носієм знання. Розтлумачувати знання в будь-якому обсязі і будь-якої якості сьогодні можна без учителя і навіть безкоштовно. Тому найважливішою метою системи освіти стає можливість забезпечити кожному його власну, оптимальну саме для нього, освітню траєкторію, програму.

Сучасний світ характеризується зростанням індивідуального самопізнання. Для особистості актуальним стає пошук свого шляху в професії, набуття власного стилю діяльності, права на індивідуальну траєкторію розвитку. Практика показує, що якою б самостійною не була людина, виникають ситуації, в яких особистість потребує в супроводі з боку певного спеціаліста: супроводу вибору професії, супроводу прийняття рішення, вибору мети тощо.

Якщо казати про впровадження тьюторингу в державні заклади освіти, слід зауважити:

  • Тьюторинг не може повністю замінити масову освіту, але він може стати чудовим доповненням до неї. Наприклад, малокомплектні школи, де тримати багато вчителів-предметників є досить обтяжливим, можна вводити посади тьюторів, які будуть допомагати дітям організовувати своє навчання. Не обов’язково, щоб тьютор мав глибині знання з предмета, бо це наразі є у вільному доступі, але він повинен розпізнати, в чому полягає пізнавальний інтерес дитини та допомогти йому вибудувати власну індивідуальну освітню програму.
  • Якщо йдеться про тьюторинг у звичайній школі, то не треба одразу вчити всіх вчителів бути тьюторами. Це можуть бути кілька вчителів, які будуть тьюторами, а потім шляхом позитивних практик будуть долучатися до них й інші вчителі та учні.
  • Головне не потрапити в «російську» пастку із впровадженням тьюторингу як професії й не звести це до звичайної профорієнтаційної роботи. Тьютор – нова професія для української освіти, проте, зараз послуги тьютора набирають неабиякої популярності. Освітнє середовище, яке знаходиться у стадії реформування, більше не потребує дорослого-учителя, який просто передає знання. Це повинна бути людина, яка допоможе вибудувати дитині її власну освітню траєкторію.
  • Тьюторингу не можливо навчитися теоретично, це повинно бути тільки практичне навчання (більш детально тут http://tutor.org.ua/).
  • Тьюторинг є гарною альтернативою роботи з дітьми, які мають середній рівень розвитку. Адже ми часто приділяємо уваги обдарованим і талановитим дітям, забуваючи про інших дітей. Тьюторинг дасть можливість кожній дитині відчути себе унікальною, неповторною та здатною розвивати свій потенціал.

Луіза Цвєткова, методист районного методичного кабінету територіального відділу освіти Вознесенівського району м. Запоріжжя, лідер Асоціації молодих освітян Запоріжжя.

06.12.2018 22:33, за матеріалами: http://education-ua.org/

Інші новини рубрики "Освіта та наука в Україні"

Новий порядок організації інклюзивного навчання в школах від МОН

Міністерство освіти та науки винесло на громадське обговорення проект постанови Кабінету міністрів про затвердження порядку організації інклюзивного навчання в школах. Відповідний документ оприлюднений на сайті міністерства. "Даний проект є осучасненою редакцією постанови Кабінету міністрів України від 15 серпня 2011...Докладно

21.05.2019 00:42

На базі харківського університету ім. О. Бекетова відкрили унікальну світлотехнічну лабораторію

У Харківському національному університеті міського господарства ім. О. Бекетова створили унікальну лабораторію “Інтелектуальні системи освітлення”. Її використовуватимуть для наукових досліджень, проведення лабораторних робіт студентів, а також розробки рекомендацій для будівельних та енергетичних компаній. Новостворену...Докладно

21.05.2019 00:20

Ігор Лікарчук: вчитель пенсійного віку працює гірше, ніж молодий вчитель?

Укотре про одне й те саме. Хто, де, і як обґрунтував, що вчитель пенсійного віку працює гірше, ніж молодий вчитель? Нероб і таких, кого на десятки метрів не можна допускати до учнів, є достатньо і серед пенсіонерів, і серед молодшого покоління педагогів. Які в нашій освіті є критерії оцінювання якості роботи вчителя,...Докладно

20.05.2019 13:34

«Київський вальс – 2019»: серед випускників 11-х класів на Співочому полі відбувся XIV Міський фестиваль-конкурс

У рамках відзначення Дня Європи в місті Києві 18 травня 2019 року на Співочому полі Печерського ландшафтного парку відбувся XIV Міський фестиваль-конкурс «Київський вальс – 2019» серед випускників 11-х класів закладів загальної середньої освіти міста Києва. Патріотично-виховний захід розпочали з вшанування пам'яті жертв...Докладно

20.05.2019 13:07

Завтра в Україні стартує ЗНО-2019

21 травня тестуванням з математики розпочнеться основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року. Допуск абітурієнтів до пунктів тестування триватиме з 10:15 до 10:50. Зовнішнє незалежне оцінювання  розпочнеться об 11:00. Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено...Докладно

20.05.2019 12:36

Професійний дисбаланс або як вибрати майбутню професію

Половина української молоді працює не за фахом, а ще третина хочуть змінити ту професію, яку вибрали раніше. Школярі не можуть вибрати ту спеціальність, яка буде їм до душі надалі, і вступають куди доведеться. Про це пише "Сегодня". ...Докладно

20.05.2019 09:24

Більше новин рубрики "Освіта та наука в Україні"

Новини інших рубрик

Більше новин