Законодавство // Закон України "Про вищу освіту"

реєстрація

Зверніть увагу!

Актуально

Зміни Положення про виплату пенсії по втраті годувальника в період перерви у навчанні

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Який нормативний акт регламентує умови отримання золотої медалі випускником школи? Чи впливає кількість пропусків на її отримання?

Щодо організації індивідуальної форми навчання у малокомплектній школі

Чи можна отримати статус дитини-сироти у 18 років, та які надаються пільги під час навчання?

Відповіді на деякі питання, що стосуються педагогічного стажу

Перелік робіт, які не є сумісництвом

Закон України "Про вищу освіту"

№2984-III, із змінами від 19 січня 2010 р.

Цей Закон спрямований на врегулювання суспільних відносин у галузі навчання, виховання, професійної підготовки громадян України. Він встановлює правові, організаційні, фінансові та інші засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих фахівцях.

Попередня сторінка розділу: Законодавство

Увага! Ви можете обговорити матеріали цього розділу в форумі
або запропонувати власний матеріал для розміщення на сайті.