Законодавство // Закон України "Про науково-технічну інформацію"

реєстрація

Зверніть увагу!

Закон України "Про науково-технічну інформацію"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, №33, ст.345)

(Вводиться в дію Постановою ВР №3323-XII від 25.06.93, ВВР, 1993, №33, ст.346)

(Із змінами, внесеними згідно із Законами №762-IV від 15.05.2003, ВВР, 2003, №30, ст.247 №1294-IV від 20.11.2003, ВВР, 2004, №13, ст.181)

Цей Закон визначає основи державної політики в галузі науково-технічної інформації, порядок її формування і реалізації в інтересах науково-технічного, економічного і соціального прогресу країни. Метою Закону є створення в Україні правової бази для одержання та використання науково-технічної інформації. Законом регулюються правові і економічні відносини громадян, юридичних осіб, держави, що виникають при створенні, одержанні, використанні та поширенні науково-технічної інформації, а також визначаються правові форми міжнародного співробітництва в цій галузі. Дія Закону поширюється на підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, а також громадян, які мають право на одержання, використання та поширення науково-технічної інформації. Дія Закону не поширюється на інформацію, що містить державну та іншу охоронювану законом таємницю.

Попередня сторінка розділу: Законодавство

Увага! Ви можете обговорити матеріали цього розділу в форумі
або запропонувати власний матеріал для розміщення на сайті.