Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/osvita.org.ua/data/mod-tmp/sess_g99heu6235s45n9m6019ngvrc7, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /var/www/osvita.org.ua/data/www/osvita.org.ua/xcore/core_session.lib.php on line 64
Наказ Міністерства оборони України від 04 січня 1995 р. №1 "Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу" // Освітній портал™
Студенту // Служба в армії // Право // Наказ Міністерства оборони України від...

реєстрація

НАКАЗ

Міністерства оборони України
(від 04 січня 1995 р. №1, м.Київ)

Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу

Відповідно до вимог Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" з метою якісного проведення призову громадян на строкову військову службу наказую:

1. Затвердити і ввести в дію через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу, що додається.

2. Наказ Міністра оборони СРСР №280 від 26.09.87 р. вважати таким, що не застосовується у Збройних Силах України; наказ Міністра оборони України №50 від 25.02.94 р. вважати таким, що втратив чинність.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Генерального штабу Збройних Сил - першого заступника Міністра оборони України.

4. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

Міністр оборони України В.Шмаров

Зміст

Наказ Міністра оборони України №1 від 04.01.95 р.

Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу (додаток до наказу)

Розділ I Загальні положення

Розділ II Приписка громадян до призовних дільниць

Розділ III Військовий облік призовників

Розділ IV Вивчення особистості призовників і проведення їх відбору для комплектування військ

Розділ V Призов громадян на строкову військову службу Організація призову Оповіщення громадян про призов на строкову військову службу і їх прибуття на призовні дільниці Медичний огляд призовників Робота призовної комісії Надання відстрочок від призову Оформлення рішень районної призовної комісії

Розділ VI Відправка призваних у військові частини Відправка призваних на обласний збірний пункт Робота обласного збірного пункту

Розділ VII Фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням загального військового обов'язку

Розділ VIII Вирішення питань, пов'язаних з проходженням альтернативної (невійськової) служби

Додатки до Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу

Додаток №1 Список юнаків, які підлягають приписці до призовних дільниць

Додаток №2 Зведений список юнаків, які проживають в районі та підлягають приписці до призовних дільниць

Додаток №3 Наказ районного військового комісара про приписку громадян до призовних дільниць

Додаток №4 Повістка про прибуття на приписку

Додаток №5 Облікова карта призовника

Додаток №6 Особова справа призовника

Додаток №7 Книга протоколів комісії по приписці

Додаток №8 Направлення для стаціонарного обстеження (лікування) в лікувально-профілактичному закладі

Додаток №9 Лист вивчення особистості призовника

Додаток №10 Посвідчення про приписку до призовної дільниці

Додаток №11 Зразки штампів про відношення до військової служби, що проставляють у паспортах

Додаток №12 Витяг з книги протоколів комісії по приписці (призовної комісії) Додаток №13 Обліково-алфавітна книга

Додаток №14 Список призовників, які перебувають на військовому обліку у виконкомі сільської (селищної, міської) Ради народних депутатів

Додаток №15 Відомість контролю за рухом призовних ресурсів, які перебувають на військовому обліку в районному військовому комісаріаті

Додаток №16 Алфавітна картка

Додаток №17 Зразки штампів про взяття на військовий облік та зняття з військового обліку призовників

Додаток №18 План проведення призову на строкову військову службу у військовому окрузі, обласному військовому комісаріаті

Додаток №19 План проведення призову на строкову військову службу у районному військовому комісаріаті

Додаток №20 Наказ районного військового комісара про призов громадян на строкову військову службу

Додаток №21 Повістка про прибуття на призов на строкову військову службу

Додаток №22 Книга протоколів районної призовної комісії

Додаток №23 Довідка, що видається призовнику навчальним закладом для подання в районний військовий комісаріат для продовження навчання

Додаток №24 Довідка, що видається призовнику, який вибуває в службове відрядження за кордон

Додаток №25 Повістка про прибуття для відправки на збірний пункт

Додаток №26 Книга протоколів обласної призовної комісії

Додаток №27 Іменний список на військову команду, направлену з районного військового комісаріату на обласний збірний пункт для відправки у війська

Додаток №28 Зразок штампа про здачу паспорта, що проставляється у військовому квитку

Додаток №29 Зразок штампа про повернення призовникові його паспорта та приписного свідоцтва, що проставляється в обліковій карті призовника

Додаток №30 Опис паспортів призовників, які призвані на строкову військову службу

Додаток №31 Книга обліку призовників, які повернені з обласного збірного пункту в районні військові комісаріати

Додаток №32 Службовий лист направлений районному військовому комісару у зв'язку з поверненням призовника з обласного збірного пункту

Додаток №33 Список особового складу, що підлягає виділенню для супроводження військових ешелонів (команд), які прямують у пасажирських поїздах (повітряних, морських та річкових суднах), з призовниками

Додаток №34 Іменний список на молоде поповнення, яке відправляється військовим ешелоном (командою) зі збірного пункту обласного військового комісаріату в розпорядження начальника пункту прийому молодого поповнення військового округу

Затверджено наказом Міністра оборони України від 4 січня 1995 р. №1

Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу

Розділ I
Загальні положення

1. Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу (далі Положення) розроблено на підставі Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу". Положення визначає: - обов'язки органів та посадових осіб Збройних Сил України по підготовці та проведенню призову громадян України на строкову військову службу; - порядок приписки громадян до призовних дільниць, ведення військового обліку призовників та взаємодію військових комісаріатів з державними органами і громадськими організаціями по забезпеченню виконання громадянами України правил військового обліку; - порядок призову громадян на строкову військову службу та відправки їх до військових частин.

2. Комплектування військових частин, кораблів, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України (далі Збройні Сили України та інші військові формування), військовослужбовцями строкової служби провадиться шляхом призову на строкову військову службу громадян призовного віку. Все молоде поповнення, призване на строкову військову службу, повинно бути розподілене за видами Збройних Сил України, іншими військовими формуваннями, родами військ, з'єднаннями, частинами і кораблями та за посадами з урахуванням їх моральних, ділових, психологічних якостей, стану здоров'я, фізичного розвитку, загальноосвітньої та спеціальної підготовки, а також з урахуванням потреби у військовонавчених резервах в запасі Збройних Сил України та інших військових формувань.

3. Командуючі військами військових округів, військовий комісар Автономної Республіки Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські військові комісари*, міські та районні військові комісари** керують та несуть відповідальність за всебічну підготовку молоді до військової служби, проведення найбільш доцільного розподілу молодого поповнення за видами Збройних Сил України, родами військ в інтересах забезпечення високої бойової готовності з'єднань, військових частин та кораблів.

* Надалі військовий комісар Автономної Республіки Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські військові комісари будуть іменуватися обласними військовими комісарами, а відповідні військові комісаріати - обласними військовими комісаріатами.

** Надалі міські та районні військові комісари будуть іменуватися районними військовими комісарами, а відповідні військові комісаріати - районними військовими комісаріатами.

4. Загальне керівництво діяльністю військових комісаріатів по проведенню приписки громадян до призовних дільниць, організації військового обліку призовників та проведенню чергового призову громадян на строкову військову службу здійснюється Генеральним штабом Збройних Сил України.

5. На командуючих військами військових округів по