реєстрація

Увага! Технічні роботи.

Шановні користувачі, на сайті планові технічні роботи. Просимо утриматись від оновлення власних даних на сайті до 08:00 29.03.2011. Дякуємо за розуміння.

Зверніть увагу!

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Бiблiотеки України

Пропонуємо Вашій увазі:

Нацiональнi бiблiотеки України та бібліотеки м. Києва

Нацiональна бiблiотека iменi В. І. Вернадського

Заснована в 1918 роцi як Нацiональна бiблiотека Української держави в м. Києвi. Сучасна назва з 1996 р. Фонд унiверсальний - 14 млн. екземплярiв.

Адреса: 03039, Київ, проспект 40-рiччя Жовтня, 3
Тел.:(44) 265-81-04
Факс:(44) 264-33-98
E-mail: nlu@csl.freenet.kiev.ua
Web-site: http://www.nbuv.gov.ua

фiлiя № 1

Адреса: Київ, вул. Владимирська, 62
Тел.:(44) 234-20-59

фiлiя №2

Адреса: Київ, б-р Академiка Вернадського, 79
Тел.:(44) 444-23-21

Нацiональна парламентська бiблiотека

Заснована в 1866 роцi як Київська публiчна бiблiотека. Сучасна назва з 1994 р. Фонд унiверсальний - 4 млн. екземплярiв.

Адреса: 01001 Київ, Грушевського, 1
Тел.:(44) 228-85-12
Факс:(44) 228-42-16
E-mail: nlu@csl.freenet.kiev.ua
Web-site: http://www.nplu.kiev.ua

Нацiональна бiблiотека для дiтей

Заснована в 1967 роцi на базi мiської бiблiотеки для дiтей iм. М. Коцюбинського. Фонд унiверсальний - 423 тис. екземплярiв.

Адреса: Київ, Баумана, 60
Тел.:(44) 442-65-87
Факс:(44) 442-70-91
E-mail: lib@chl.kiev.ua
Web-site: http://www.chl.kiev.ua

Державна бiблiотека для юнацтва

Заснована в 1975 роцi. Фонд унiверсальний - 230 тис. екземплярiв.

Адреса: Київ, проспект 40-рiччя Жовтня, 122
Тел.:(44) 263-53-34
Факс:(44) 263-53-34
Web-site: http://www.4uth.gov.ua

Державна iсторична бiблiотека України

Заснована в 1939 роцi на базi книжкового фонду Київського iсторичного й Антирелiгiйного музеїв. Фонд галузевий - 750 тис. екземплярiв.

Адреса: Київ, Сiчневого повстання, 21, Лавра, корп. 24
Тел.:(44) 280-46-17
Web-site: www.dibu.kiev.ua
E-mail: dibu_kiev@ukr.net

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека Держкоммiськбудiвництва

Заснована в 1944 роцi як наукова бiблiотека Президiї Академiї архiтектури й будiвництва УРСР. Сучасна назва з 1993 р. Фонд багатогалузевий - 400 тис. екземплярiв.

Адреса: Київ, Гостиний ряд, 4
Тел.:(44) 416-03-10

Державна наукова медична бiблiотека

Заснована в 1930 роцi на базi бiблiотек Київського медичного iнституту й Інституту вдосконалення лiкарiв як Київська медична бiблiотека. Сучасна назва з 1934 р. Фонд галузевий - 1,3 млн. екземплярiв.

Адреса: Київ, Толстого, 7
Тел.:(44) 224-51-97
Web-site: http://www.library.gov.ua

Державна наукова сiльськогосподарська бiблiотека Української академiї аграрних наук

Заснована в 1921 роцi як бiблiотека Наркомзему УРСР у м. Харковi. Сучасна назва з 2003 р. Фонд багатогалузевий - 1 млн. екземплярiв.

Адреса: Київ, Героїв оборони, 10
Тел.:(44) 267-80-75
Факс:(44) 266-05-09
E-mail: cnsgb@faust.kiev.ua

Державна науково-педагогiчна бiблiотека iменi В. А Сухомлинського

Заснована в 1999 роцi на базi Наукової бiблiотеки Інституту педагогiки Академiї педагогiчних наук України й Центральної бiблiотеки освіти Мiнiстерства освіти України, заснованих в 1891 й 1923 роках. Сучасна назва з 2003 р. Фонд галузевий - бiльше 650 тис. екземплярiв.

Адреса: Київ, 04060 Київ, Берлiнського, 9
Тел.:(44) 467-22-14
Web-site: http://www.library.edu-ua.net

Фiлiя:

Адреса: Київ, Володимирська, 57
Тел.:(44) 228-71-19

Державна науково-технiчна бiблiотека

Заснована в 1935 роцi як фiлiя Харкiвської науково-технiчної бiблiотеки, в 1958 реорганiзована в Науково-технiчну бiблiотеку м.Києва. Сучасна назва з 1960 р. Фонд багатогалузевий - 20,3 млн. екземплярiв.

Адреса: Київ, 252171 Київ, Горького, 180
Тел.:(44) 269-43-92
E-mail: gntb@n-t.org
Web-site: http://www.gntb.n-t.org

Наукова бiблiотека iм. М.Максимовича Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка

Заснована в 1834 роцi на базi бiблiотеки Кременецького лiцею. Сучасна назва з 1940 р. Фонд унiверсальний - 3,5 млн. екземплярiв.

Адреса: Київ, 01601 Київ, Владимирська, 58
Тел.:(44) 235-70-98
E-mail: info@libcc.univ.kiev.ua
Web-site: http://lib-gw.univ.kiev.ua

Центральна бiблiотека iм. Н. Островського Українського товариства слiпих

Заснована в 1936 роцi. Сучасна назва з 1970 р. Фонд унiверсальний - 166 тис. екземплярiв.

Адреса: Київ, Печерський узвіз, 5
Тел.:(44) 225-00-63

Публiчна бiблiотека iм. Лесi Українки (м. Київ)

Заснована в 1943 роцi. Фонд унiверсальний - 230 тис. екземплярiв.

Адреса: Київ, 04050 Київ, Тургенiвська, 83/85
Тел.:(44) 216-50-93
Факс:(44) 216-50-93
E-mail: root@lucl.freenet.kiev.ua
Web-site: http://lucl.lucl.kiev.ua

вiддiл краєзнавчої лiтератури й бiблiографiї

Адреса: Київ, вул. Ю.Коцюбинського, 16
Тел.:(44) 216-00-77

вiддiл лiтератури iноземних мов

Адреса: Київ, бул. Давидова, 2/7
Тел.:(44) 555-16-09

вiддiл нестацiонарного обслуговування читачiв

Адреса: Київ, вул. Мануїльського, 23
Тел.:(44) 213-95-30

Наукова бiблiотека Нацiонального унiверситету "Києво-Могилянська академiя"

Заснована в 1701 роцi, дiяла до закриття Академiї в 1817 р. Вiдновила роботу в 1992 р. Фонд багатогалузевий - 82 тис. екземплярiв.

Адреса: Київ, 04070 Київ, Сковороди, 2
Тел.:(44) 416-60-55
Факс:(44) 417-84-61
E-mail: library@ukma.kiev.ua
Web-site: http://www.library.ukma.kiev.ua

Бiблiотека лiтературно-меморiального музею Булгакова "Будинок Турбиних"

Адреса: Київ, Андрiївський узвіз, 13
Тел.:(44) 416-52-54

Бiблiотека Будинку письменникiв України

Адреса: Київ, вул. Банкiвська, 2
Тел.:(44) 293-84-12

Бiблiотека Верховної Ради України

Адреса: Київ, вул. М.Грушевського, 18/2
Тел.:(44) 226-21-45

Спецiалiзованi бiблiотеки м. Києва

Американська бiблiотека

Адреса: Київ, Ул. Волошська, 8/5, корп.4, пов.1
Тел.:(44) 417-31-13

Бiблiотека Благодiйного фонду духовного розвитку АНК

Адреса: Київ, вул. Жилянська, 7-а, к.З
Тел.:(44) 227-10-71

Бiблiотека iнституту фiзичної хiмiї iм. Л.Писаржевського НАН України

Адреса: Київ, пр. Науки, 31
Тел.:(44) 265-66-60

Бiблiотека мистецтв iм. М.Бажана Соломинського р-на

Адреса: Київ, пр. Червонозоряний, 37
Тел.:(44) 277-95-76

Бiблiотека Мiжнародного центра культури й мистецтв профспiлок України

Адреса: Київ, вул. Інститутська, 1
Тел.:(44) 228-79-52

Бiблiотека нацiонального медичного унiверситету iм. Богомольця

Адреса: Київ, вул. Зоологiчна, 11
Тел.:(44) 213-95-56

Бiблiотека Центра культури Збройних Сил України

Адреса: Київ, вул. М.Грушевського, 30/1
Тел.:(44) 253-80-72

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iм. В.Заболотного

Адреса: Київ, пл. Контрактова, 4
Тел.:(44) 417-67-42

Державна науково-педагогiчна бiблiотека України, фiлiя №1

Адреса: Київ, вул. Володимирська, 57
Тел.:(44) 228-71-19

Державна науково-технiчна бiблiотека МОН України

Адреса: Київ, вул. В.Антоновича (Горького), 180
Тел.:(44) 269-43-92

Мiжтеатральна республiканська бiблiотека

Адреса: Київ, вул. Ярославiв Вал, 5
Тел.:(44) 235-83-58

Науково-довiдкова бiблiотека центральних державних архiвiв України

Адреса: Київ, вул. Соломинська, 24
Тел.:(44) 277-12-24

Музично-театральна обласна бiблiотека

Адреса: Київ, вул. Михайлiвська, 8
Тел.:(44) 228-36-41

Науковий бiблiотечний корпус Нацiонального транспортного унiверситету

Адреса: Київ, вул. Кiквiдзе, 42
Тел.:(44) 294-70-13

Наукова бiблiотека iм. О.Ольжича

Адреса: Київ, пл. Трьохсвятительська, 4
Тел.:(44) 229-04-29

Науково-технiчна бiблiотека НТУУ КПІ iм. Пденисенко

Адреса: Київ, пр. Перемоги, 37
Тел.:(44) 274-30-72

Нацiональна парламентська бiблiотека України

Адреса: 01001, Київ, вул. Грушевського, 1
Тел.:(44) 278-85-12
Факс:(44) 278-85-12
E-mail: office@nplu.org
Web-site: http://www.nplu.kiev.ua

вiддiл лiтератури iноземних мов (фiлiя №1 - книгосховище)

Адреса: Київ, пер. Жуковського, 4
Тел.:(44) 263-61-57

мiжбiблiотечний абонемент

Адреса: Київ, Боричiв узвіз, 13
Тел.:(44) 416-23-26

Центральна наукова сiльськогосподарська бiблiотека УААН

Адреса: Київ, вул. Героїв Оборони, 10
Тел.:(44) 267-80-75

"Молода гвардiя" - мiська спецiалiзована молодiжна бiблiотека

Адреса: Київ, вул.Толстого, 49
Тел.:(44) 220-76-10

Загальнi бiблiотеки

Центральна дорожня профспiлкова бiблiотека Пiвденно-Захiдної залiзницi

Адреса: Київ, пр. Повiтрофлотський, 15
Тел.:(44) 223-41-63

Голосiївського р-на центральна iм. Некрасова, дирекцiя

Адреса: Київ, вул. М.Ломоносова, 24
Тел.:(44) 263-33-00
Факс:(44)
E-mail:
Web-site:

Дарницького р-на iм. А.Чехова

Адреса: Київ, вул. Полiська, 22
Тел.:(44) 567-91-96

Дарницького р-на iм. С.Руданського

Адреса: Київ, вул. Ревуцького, 6
Тел.:(44) 564-97-83

Деснянського р-на центральна №141

Адреса: Київ, вул. Т.Драйзера, 6
Тел.:(44) 546-45-49

Днiпровського р-на центральна iм. В.Маяковського

Адреса: Київ, вул. Ентузiастiв, 29
Тел.:(44) 517-32-81

Днiпровського р-на центральна iм. П.Тичини

Адреса: Київ, вул. А.Луначарського, 24
Тел.:(44) 517-42-38

Днiпровського р-на центральна iм. П.Тичини, фiлiя

Адреса: Київ, вул. М.Кiбальчича, 13-6
Тел.:(44) 512-82-74

Оболонського р-на центральна iм. О. Пушкiна

Адреса: Київ, пр. Оболонський, 16
Тел.:(44) 419-84-11

Печерського р-на центральна iм. М.Салтикова-Щедрiна

Адреса: Київ, б-р Л.Українки, 7
Тел.:(44) 224-25-22

Печерського р-на бiблiотека тюркськомовних народiв Всеукраїнського татарського культурного центра Туган-Барановського

Адреса: Київ, вул. Шовковична, 46/48
Тел.:(44) 224-69-97

Подiльського р-на центральна, iм. І.Франка

Адреса: Київ, вул. Фрунзе, 117
Тел.:(44) 468-00-31

Святошинського р-на централiзована бiблiотечна система СВІЧАДО

Адреса: Київ, б-р Р.Ролана, 3
Тел.:(44) 474-34-35

Соломинського р-на центральна iм. Ф.Достоєвського

Адреса: Київ, вул. Освiти, 14
Тел.:(44) 243-91-15

Шевченкiвського р-на центральна iм. Е.Плужника

Адреса: Київ, вул. Прорiзна, 15
Тел.:(44) 226-07-87

Київська обласна бiблiотека для дiтей

Адреса: Київ, Русановська набережна, 12
Тел.:(44) 555-09-61

Київська обласна бiблiотека для юнацтва

Адреса: Київ, вул. Драгомирова, 8
Тел.:(44) 269-57-02

Обласні бiблiотеки України

Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника

Заснована 1940 р. як Львівська філія Бібліотеки АН УРСР на базі фондів понад 80 бібліотек, у тому числі бібліотек Наукового товариства ім.Т.Г. Шевченка (заснована 1893 р.), "Народного дому" (1849 р.), наукового закладу "Оссолінеум" (1817 р.), Львівського ставропігійського братства (XYI ст.). Сучасна назва з 1971 р. Фонд універсальний 5 млн. примірників.

Адреса: 79000, Львів, Стефаника, 2
Тел.:(322) 74-43-72
E-mail: library@lsl.lviv.ua
Web-site: http://www.lsl.lviv.ua

Одеська державна наукова бібліотека ім. О.М. Горького

Заснована 1829 р. як міська публічна бібліотека. Сучасна назва з 1941 р. Фонд універсальний 4,39 млн. примірників.

Адреса: 65026, Одеса, Пастера, 13
Тел.:(482) 23-02-52
Факс:(482) 23-10-72
E-mail: ognb@ognb.odessa.ua
Web-site: http://www.ognb.odessa.ua

Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка

Заснована 1886 р. як громадська бібліотека. Сучасна назва з 1930 р. Фонд універсальний 6,5 млн. примірників.

Адреса: Харків, пров. Короленка, 18
Тел.:(572) 23-01-01
Факс:(572) 12-82-87
E-mail: root@korolenko.kharkov.ua
Web-site: http://korolenko.kharkov.com

Республіканська універсальна наукова бібліотека ім. І.Я. Франка Автономної республіки Крим

Заснована 1834 р. як громадська бібліотека. Фонд універсальний 841 тис. примірників.

Адреса: Сімферополь, Горького, 10
Тел.:(652) 27-63-19
Факс:(652) 27-63-19
E-mail: franko@home.cris.net

Кримська республіканська установа "Кримськотатарська бібліотека ім.І.Гаспринського"

Адреса: 95011, Сімферополь, Самокшина, 8
Тел.:(652) 24-95-60
Факс:(652) 24-95-60
Web-site: http://www.kitaphane.crimea.ua

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва

Заснована 1907 р. як міська бібліотека. Сучасна назва з 1983 р. Фонд універсальний 824 тис. примірників.

Адреса: 21100, Вінниця, Соборна, 73
Тел.:(432) 32-20-34
Факс:(432) 52-03-75
E-mail: admin@library.vinnitsa.com
Web-site: http://www.library.vinnitsa.com

Волинська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олени Пчілки

Заснована 1940 р. Сучасна назва з 1991 р. Фонд універсальний 628 тис. примірників.

Адреса: Луцьк, Шопена, 11
Тел.:(3322) 2-42-37
E-mail: admin@pchilka.lora.lutsk.ua

Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека

Заснована 1834 р. як Катеринославська публічна бібліотека. Сучасна назва з 1993 р. Фонд універсальний 2,7 млн. примірників.

Адреса: Дніпропетровськ, Ю.Савченка, 10
Тел.:(562) 42-31-19
Факс:(562) 42-31-19
E-mail: libdnepr@library.dp.ua
Web-site: http://www.libr.dp.ua

Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К. Крупської

Заснована 1926 р. як публічна бібліотека. Сучасна назва з 1983 р. Фонд універсальний 1,6 млн. примірників.

Адреса: Донецьк, Артема, 84
Тел.:(622) 93-01-66
Факс:
E-mail: postmaster@library.donetsk.ua
Web-site: http://www.library.donetsk.ua

Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека

Заснована 1866 р. як публічна платна бібліотека. Сучасна назва з 1937 р. Фонд універсальний 611 тис. примірників.

Адреса: Житомир, Новий бульвар, 4
Тел.:(412) 37-84-32
Факс:(412) 37-84-32
E-mail:
Web-site:

Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека

Заснована 1946 р. на базі міської публічної бібліотеки. Сучасна назва з 1980 р. Фонд універсальний 533 тис. примірників.

Адреса: Ужгород, проспект Свободи, 16
Тел.:(3122) 2-39-98
Факс:(3122) 2-97-11
E-mail: root@libr.uzhorod.ua

Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.М. Горького

Заснована 1905 р. на базі бібліотеки Державної думи. Сучасна назва з 1938 р. Фонд універсальний 1,3 млн. примірників.

Адреса: Запоріжжя, проспект Леніна, 142
Тел.:(612) 62-45-91
Факс:(612) 62-42-01
E-mail: root@big.zp.ua

Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Івана Франка

Заснована 1940 р. як Станіславська обласна бібліотека для дорослих. Сучасна назва з 1984 р. Фонд універсальний 416 тис. примірників.

Адреса: Івано-Франківськ, Пушкіна, 22
Тел.:(3422) 2-42-32
Факс:(3422) 3-21-89

Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І. Чижевського

Заснована 1888 р. як громадська бібліотека. Сучасна назва з 1993 р. Фонд універсальний 820 тис. примірників.

Адреса: 25006, Кіровоград, К.Маркса, 24
Тел.:(522) 22-65-79
Факс:(522) 22-65-7
E-mail: omh@library.kr.ua
Web-site: http://www.library.kr.ua

Луганська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.М. Горького

Заснована 1898 р. як міська публічна бібліотека. Сучасна назва з 1938 р. Фонд універсальний 1,03 млн. примірників.

Адреса: Луганськ, Радянська, 78
Тел.:(642) 53-25-70
Факс:(642) 53-25-70
E-mail: baby@library.lg.ua
Web-site: http://www.library.lg.ua

Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Заснована 1940 р. Фонд універсальний 800 тис. примірників.

Адреса: Львів, площа Галицька, 10
Тел.:(322) 72-46-09

Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова

Заснована 1881 р. Сучасна назва з 1968 р. Фонд універсальний 2,14 млн. примірників.

Адреса: Миколаїв, Московська, 9
Тел.:(512) 35-25-78
E-mail: reglib@nik.net

Одеська обласна універсальна наукова бібліотека

Заснована 1920 р. як центральна робітнича бібліотека. Сучасна назва з 1966 р. Фонд універсальний 1,19 млн. примірників.

Адреса: Одеса, Троїцька, 49/51
Тел.:(482) 22-50-69

Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І.П. Котляревського

Заснована 1894 р. як громадська бібліотека. Сучасна назва з 1949 р. Фонд універсальний 637 тис. примірників.

Адреса: Полтава, Леніна, 17
Тел.:(5322) 7-05-74

Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека

Заснована 1940 р. Фонд універсальний 541 тис. примірників.

Адреса: Рівне, пл. Короленка, 6
Тел.:(362) 22-10-63
Факс:(362) 26-34-26
E-mail: library@jb.rovno.ua

Сумська обласна універсальна наукова бібліотека

Заснована 1939 р. Фонд універсальний 485 тис. примірників.

Адреса: Суми, Героїв Сталінграда, 10
Тел.:(542) 22-24-73
Факс:(542) 22-24-73
E-mail: otych@sdoumb.sumy.ua

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека

Заснована 1939 р. Фонд універсальний.

Адреса: Тернопіль, б. Шевченка, 15
Тел.:(352) 22-52-64
Факс:(352) 22-52-64
E-mail: admin@library.te.ua

Харківська обласна універсальна наукова бібліотека

Заснована 1951 р. Фонд універсальний 166 тис. примірників.

Адреса: Харків, Кооперативна, 13
Тел.:(572) 12-64-35
Факс:(572) 12-64-35, 12-70-51
E-mail: root@libr.kharkov.ua

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гончара

Заснована 1872 р. як громадська бібліотека. Сучасна назва з 1944 р. Фонд універсальний 814 тис. примірників.

Адреса: Херсон, Дніпропетровська, 2
Тел.:(552) 22-65-50
Факс:(552) 22-64-48
E-mail: library@infocom.ks.ua

Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Островського

Заснована 1901 р. як народна читальня ім.О.С.Пушкіна. Сучасна назва з 1948 р. Фонд універсальний 682 тис. примірників.

Адреса: Хмельницький, Театральна 28
Тел.:(3822) 6-47-31
E-mail: library@rp.km.ua

Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека

Заснована 1954 р. Фонд універсальний 1,89 млн. примірників.

Адреса: Черкаси, Байди Вишневецького, 8
Тел.:(472) 47-32-42
E-mail: library@onb.nensi.ck.ua

Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека

Заснована 1940 р. як бібліотека обласного відділу народної освіти. Фонд універсальний 675 тис. примірників.

Адреса: Чернівці, О.Кобилянської, 47
Тел.:(3722) 2-27-33
E-mail: library@sacura.net

Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка

Заснована 1877 р. як громадська бібліотека. Сучасна назва з 1934 р. Фонд універсальний 704 тис. примірників.

Адреса: Чернігів, Леніна, 41
Тел.:(4622) 7-45-63
E-mail: victoria@ib.ch.ua

(Дякуємо за інформацію: Вчись, працюй, вiдпочивай № 44(73) 5-11 грудня 2005, с. 12-13
Офіційному сайту Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського
Сайту http://www.diplom.net.ua)

Попередня сторінка розділу: Бібліотеки

Увага! Ви можете обговорити матеріали цього розділу в форумі
або запропонувати власний матеріал для розміщення на сайті.