Студенту // Навчання у вищій школі // Право // Наказ Державної податков...

реєстрація

Увага! Технічні роботи.

Шановні користувачі, на сайті планові технічні роботи. Просимо утриматись від оновлення власних даних на сайті до 08:00 29.03.2011. Дякуємо за розуміння.

Зверніть увагу!

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

НАКАЗ

Державної податкової інспекції
(від 14 січня 2000 р. №16, м.Київ)

Про встановлення стипендій Державної податкової адміністрації України студентам вищих навчальних закладів України

З метою морального і матеріального заохочення здобуття вищої освіти та підтримки наукової роботи з проблем оподаткування студентами вищих навчальних закладів наказую:

1. Заснувати для студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, які виявили особливі успіхи в навчанні та науковій роботі, шість стипендій Державної податкової адміністрації України (надалі - Стипендії), у тому числі дві стипендії - студентам вищих навчальних закладів освіти I і II рівнів акредитації та чотири стипендії - студентам вищих навчальних закладів освіти III і IV рівнів акредитації, за рахунок Всеукраїнського благодійного фонду "Професіонал".

2. Установити, що розрахунок Стипендій здійснюється, виходячи з розмірів стипендій, передбачених для студентів вищих навчальних закладів освіти, які навчаються на відмінно, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13.10.99 №1880 "Про стипендіальне забезпечення студентів, учнів, слухачів навчальних закладів, а також аспірантів і докторантів", збільшених на відповідні коефіцієнти за погодженням з правлінням Всеукраїнського благодійного фонду "Професіонал" (додаток).

2.1. Розмір Стипендій, визначений у додатку, може бути переглянутий в залежності від зміни розміру неоподаткованого мінімуму доходів громадян у порядку, передбаченому законодавством. 2.2. При перегляді розмірів Стипендій у випадку, передбаченому в п.2.1 цього наказу, новий рівень стипендіального забезпечення встановлюється наказом ДПА України за погодженням з правлінням Всеукраїнського благодійного фонду "Професіонал".

3. Затвердити Положення про порядок призначення стипендій Державної податкової адміністрації України студентам вищих навчальних закладів України. Установити, що призначення Стипендій студентам вищих навчальних закладів освіти провадиться відповідно до цього Положення.

4. Начальнику управління кадрів ДПА України Барабановій Н.І.:

4.1. Забезпечити подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України Положення про порядок призначення стипендій Державної податкової адміністрації України студентам вищих навчальних закладів України та наказу "Про встановлення стипендій Державної податкової адміністрації України студентам вищих навчальних закладів України".

4.2. На основі подання вчених (педагогічних) рад вищих навчальних закладів та інформації про кандидата на отримання Стипендії забезпечити підготовку необхідної документації та наказу про призначення Стипендій згідно з Положенням про порядок призначення стипендій Державної податкової адміністрації України студентам вищих навчальних закладів України.

4.3. Узгодити з правлінням Всеукраїнського благодійного фонду "Професіонал" порядок виплати Стипендій студентам вищих навчальних закладів України (згідно з розрахунком, наведеним у додатку) і перерахування відповідним вищим навчальним закладам щомісяця до 10 числа на основі наказу ДПА України про призначення Стипендій асигнувань, необхідних для виплати Стипендій студентам за минулий місяць. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови ДПА України Онищенка В.А.

Голова М.Я.Азаров

Положення
про порядок призначення стипендій Державної податкової адміністрації України студентам вищих навчальних закладів України

1. Стипендії Державної податкової адміністрації України (надалі - Стипендії) призначаються студентам вищих навчальних закладів України, які відзначилися у навчанні (навчаються на відмінно) та науковій роботі, тематика якої передбачає розгляд та аналіз проблем оподаткування.

2. Кандидати на отримання Стипендії висуваються вченими (педагогічними) радами вищих навчальних закладів, про що надається інформація до управління кадрів ДПА України протягом тижня після закінчення екзаменаційної сесії.

3. Стипендії призначаються наказом Державної податкової адміністрації України на підставі подання вчених (педагогічних) рад вищих навчальних закладів. Разом з поданням до управління кадрів ДПА України вищі навчальні заклади подають таку інформацію про кандидата на оформлення Стипендії:

1) Особовий листок з обліку кадрів (включаючи автобіографію).

2) Копію залікової книжки з результатами екзаменаційних сесій.

3) Звіт наукового керівника про проведену наукову роботу.

4) Характеристику кандидата за підписом куратора групи (або декана факультету).

5) Копію паспорта.

6) Довідку про ідентифікаційний номер.

4. Для отримання вищими навчальними закладами коштів, передбачених на виплату Стипендій, до управління кадрів ДПА України разом з документами, зазначеними в п.3 цього Положення, подається інформація щодо банківських реквізитів навчального закладу.

5. Призначення Стипендій студентам вищих навчальних закладів провадиться наказом Державної податкової адміністрації України двічі на рік за наслідками зимової та літньої екзаменаційних сесій на один навчальний семестр.

6. Виплата Стипендій проводиться щомісячно за рахунок коштів Всеукраїнського благодійного фонду "Професіонал" шляхом перерахування їх відповідним вищим навчальним закладам на підставі протоколу засідання правління фонду, рішення якого приймається на основі наказу ДПА України про призначення Стипендій.

7. Позбавлення студентів вищих навчальних закладів права на отримання Стипендій може бути здійснено протягом навчального семестру за рішенням учених (педагогічних) рад наказом Державної податкової адміністрації України.

Начальник управління кадрів Н.І.Барабанова

Додатки до документу

Файл містить додаток до п.2 наказу ДПА України.
Завантажити (формат DOC, розмір 25 Кб)

Попередня сторінка розділу: Право

Увага! Ви можете обговорити матеріали цього розділу в форумі
або запропонувати власний матеріал для розміщення на сайті.