Студенту // Навчання у вищій школі // Право // Постанова КМУ від 17 сер...

реєстрація

Увага! Технічні роботи.

Шановні користувачі, на сайті планові технічні роботи. Просимо утриматись від оновлення власних даних на сайті до 08:00 29.03.2011. Дякуємо за розуміння.

Зверніть увагу!

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

ПОСТАНОВА

Кабінету міністрів України
(від 17 серпня 2002 р. №1134, м.Київ)

Про затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад'юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності

Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №1130 від 25.08.2004, №536 від 19.04.2006)

(Дію Постанови поширено на порядок встановлення нормативів чисельності слухачів, аспірантів та докторантів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника Національної академії державного управління при Президентові України згідно з Постановою КМ №1796 від 31.12.2004)

З метою удосконалення навчального процесу у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності, підвищення якості підготовки фахівців Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

нормативи чисельності студентів (курсантів) денної форми навчання на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації державної форми власності для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр;

нормативи чисельності аспірантів (ад'юнктів), докторантів і здобувачів наукового ступеня кандидата наук, які працюють над дисертаціями самостійно, на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації державної форми власності;

нормативи чисельності слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації державної форми власності.

2. Установити, що:

1) нормативи чисельності студентів (курсантів) на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника порівняно з нормативами, затвердженими абзацом другим пункту 1 цієї постанови:

а) для освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст і магістр зменшуються відповідно на 10 і 50 відсотків;

б) для вечірньої форми навчання збільшується у 2, для заочної та дистанційної - у 4 рази; (Підпункт "б" пункту 2 в редакції Постанови КМ №1130 від 25.08.2004)

в) для іноземних студентів денної форми навчання зменшуються на 15 відсотків;

2) нормативи чисельності аспірантів (ад'юнктів) докторантів і здобувачів наукового ступеня кандидата наук, затверджені абзацом третім, та нормативи чисельності слухачів, затверджені абзацом четвертим пункту 1 цієї постанови, поширюються також на вищі навчальні заклади післядипломної освіти державної форми власності. (Підпункт 2 пункту 2 в редакції Постанови КМ №1130 від 25.08.2004)

3. Установити, що штатна чисельність науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладів післядипломної освіти державної форми власності, визначена згідно із затвердженими цією постановою нормативами, є граничною.

4. Міністерству освіти і науки разом з іншими центральними органами виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є вищі навчальні заклади III і IV рівня акредитації та вищі навчальні заклади післядипломної освіти, запровадити:

нормативи, затверджені абзацом другим пункту 1 та підпунктом 1 пункту 2 цієї постанови, поетапно - з 2002/03 та з 2004/05 навчального року; (Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №1130 від 25.08.2004)

нормативи, затверджені абзацами третім і четвертим пункту 1 та підпунктом 2 пункту 2 цієї постанови, - з 2002/03 навчального року. (Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №1130 від 25.08.2004)

5. Рекомендувати власникам вищих навчальних закладів III і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладів післядипломної освіти комунальної і приватної форми власності під час встановлення штатної чисельності науково-педагогічних працівників застосовувати нормативи, затверджені пунктом 1 та підпунктами "а" і "б" пункту 2 цієї постанови.

Прем'єр-міністр України А.Кінах

Додатки до документу

Файл нормативи чисельності.
Завантажити (формат DOC, розмір 68 Кб)

Попередня сторінка розділу: Право

Увага! Ви можете обговорити матеріали цього розділу в форумі
або запропонувати власний матеріал для розміщення на сайті.