Студенту // Навчання у вищій школі // Право // Наказ МОНУ від 10 грудня...

реєстрація

Увага! Технічні роботи.

Шановні користувачі, на сайті планові технічні роботи. Просимо утриматись від оновлення власних даних на сайті до 08:00 29.03.2011. Дякуємо за розуміння.

Зверніть увагу!

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

ПОСТАНОВА

Міністерства освіти і науки України
(від 10 грудня 2003 р. №810, м.Київ)

Про затвердження студентського та учнівського квитків державного зразка

(Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки №760 від 28.09.2004)

Відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про професійно-технічну освіту" та Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 07.06.2000 №773 (773/2000), з метою запровадження державного зразка студентського і учнівського квитків, що виготовляються на основі фотокомп'ютерних технологій для навчальних закладів України, та забезпечення їх захисту від підробки наказую:

1. Затвердити державні зразки студентських та учнівських квитків та їх описи згідно з додатками. Право на пільговий проїзд студентам вищих навчальних закладів підтверджується щорічно. Для учнів профтехучилищ учнівський квиток видається на повний термін навчання.

2. Навчальним закладам незалежно від підпорядкування і форм власності, починаючи з 01.02.2004 видавати студентські та учнівські квитки затвердженого державного зразка, що виготовлені на основі фотокомп'ютерних технологій. Установити, що учнівські та студентські квитки, видані навчальними закладами до 01.01.2004, є дійсними до 29.09.2004 і продовженню не підлягають.

3. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій організувати відповідно до порядку подання замовлень на виготовлення учнівських квитків для учнів професійно-технічних навчальних закладів.

4. Головам рад ректорів (директорів) вищих навчальних закладів визначити базові навчальні заклади, регіональні та інші центри збору інформації, формування бази даних та замовлень на виготовлення студентських квитків для навчальних закладів даного регіону і до 01.01.2004 надати інформацію Міністерству освіти і науки України.

5. Керівникам вищих та професійно-технічних навчальних закладів усіх форм власності організувати своєчасне подання замовлень на виготовлення студентських та учнівських квитків державного зразка відповідно до встановленого порядку до базових навчальних закладів, регіональних та інших центрів збору інформації.

6. Державному Центру прикладних інформаційних технологій Міністерства освіти і науки України (Ставрояні С.М.) спільно з Науково-дослідним інститутом прикладних інформаційних технологій Кібернетичного центру Національної академії наук України:

6.1. Забезпечити своєчасне виготовлення студентських та учнівських квитків для навчальних закладів.

6.2. Продовжити роботу з розроблення та впровадження інформаційно-виробничої системи "ОСВІТА" у вищих та професійно-технічних навчальних закладах України, а також функціонального розширення ІВС "ОСВІТА" з метою посилення контролю використання пільг на транспорті студентами та учнями навчальних закладів України.

6.3. Подати зазначені описи студентського та учнівського квитків на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Визнати такими, що втратили чинність: наказ Міністерства освіти і науки України від 29.05.2001 №428 "Про затвердження студентського та учнівського квитків державного зразка", зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 14.06.2001 за №510/5701; наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2001 №826 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України "Про затвердження студентського та учнівського квитків державного зразка", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.01.2002 за №42/6330.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Богомолова А.Г.

Міністр В.Г.Кремень

ЗРАЗОК ТА ОПИС УЧНІВСЬКОГО КВИТКА

Учнівський квиток - це персональні дані про особу (учня), що навчається у середньому професійно-технічному навчальному закладі, занесені в централізований банк даних Міністерства освіти і науки України (ІВС "ОСВІТА") та відтворені в пластиковій картці. Персональні дані про учня містять:
а) прізвище, ім'я, по батькові та цифрову фотографію учня;
б) назву навчального закладу, групу (за наявності незмінної назви груп у навчальному закладі);
в) термін дії, серію та номер квитка;
г) форму навчання;
ґ) індивідуальний штрих-код квитка.

Учнівський квиток має титульний (лицьовий) та текстуальний (зворотний) боки. Розміри квитка: за висотою - 54 мм; за шириною - 85,6 мм.

Гама кольорів - жовто-блакитна із світло-блакитними полями для заповнення персональними даними.

Лицьовий бік містить: зображення малого Державного герба України; напис "УЧНІВСЬКИЙ КВИТОК" літерами жовтого кольору заввишки 5,5 мм, розміщений на темній горизонтальній смузі шириною 13 мм нижче зображення малого Державного герба України.

Зворотний бік уздовж верхнього краю містить верхнє поле для заповнення, де вказано повну назву навчального закладу.

Вздовж правого краю зворотного боку розміщена службова зона шириною 10 мм. У нижній частині зони виділено біле поле для занесення індивідуального штрих-коду квитка.

У лівій частині зворотного боку виділено поле розміром 27 х 21 мм, де розміщується фотографія учня.

Між фотографією та службовою зоною розташовані поля для заповнення інформації про серію та номер квитка, прізвище, ім'я, по батькові учня, назву групи (заповнюється за наявності незмінної назви групи), термін дії, форми навчання, наявність пільг. Зліва від трьох останніх полів надруковані написи "Група", "Виданий", "Дійсний до", "Форма навчання".

Під полями для заповнення вздовж нижнього краю зворотного боку надруковані назва посади, прізвище, ініціали керівника навчального закладу та відтворені його підпис та печатка навчального закладу.

Учнівський квиток виготовляється з синтетичного матеріалу (тесліну), покривається полімерною плівкою гарячого ламінування. (Опис із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки №760 від 28.09.2004)

Заступник Міністра А.Г.Богомолов

ЗРАЗОК ТА ОПИС СТУДЕНТСЬКОГО КВИТКА

Студентський квиток - це персональні дані про особу (студента), що навчається у вищому навчальному закладі, занесені в централізований банк даних Міністерства освіти і науки України (ІВС "ОСВІТА") та відтворені в пластиковій картці. Персональні дані про студента містять:
а) прізвище, ім'я, по батькові та цифрову фотографію студента;
б) назву навчального закладу, факультету (відділення), структурного підрозділу, форми навчання, групи (за наявності незмінної назви груп у навчальному закладі) студента;
в) термін дії, серію та номер квитка;
г) індивідуальний штрих-код квитка та додаткову інформацію навчального закладу (на вимогу навчального закладу).

Студентський квиток має титульний (лицьовий) та текстуальний (зворотний) боки. Гама кольорів періодично змінюється і затверджується Міністерством освіти і науки України. Розміри квитка: за висотою - 85,6 мм; за шириною - 54 мм.

Лицьовий бік містить: зображення малого Державного герба України; напис "СТУДЕНТСЬКИЙ КВИТОК" літерами жовтого кольору заввишки 4 мм, розміщений нижче зображення малого Державного герба України на відстані 9 мм.

Зворотний бік уздовж верхнього краю на відстані 2 мм містить верхнє поле для заповнення висотою 9 мм, де вказано повну назву навчального закладу.

Під верхнім полем зворотного боку вздовж його правого краю розміщена службова зона шириною 8 мм. У нижній частині зони виділено біле поле висотою 40 мм для занесення індивідуального штрих-коду квитка, у верхній частині зони - поле висотою 24 мм для заповнення додаткової інформації навчального закладу.

У правому верхньому куті, утвореному службовою зоною та верхнім полем, виділено поле розміром 21 х 27 мм, де розміщується фотографія студента.

Зліва від фотографії розташовані 3 поля шириною 19,5 мм і висотою 6 мм для заповнення інформації про серію та номер квитка, дату видачі та термін дії квитка. Над відповідними полями для заповнення надруковано написи "Серія, номер", "Виданий", "Дійсний до" літерами чорного кольору заввишки 2 мм.

Під ними в напрямку нижнього краю розташовані 4 поля шириною 42 мм і висотою відповідно 7 мм, 10,5 мм, 6,5 мм та 6 мм для заповнення інформації про прізвище, ім'я, по батькові студента, факультет (відділення), структурний підрозділ, форму навчання, назву групи та наявність пільг. Над відповідними полями для заповнення надруковано написи "Прізвище, ім'я, по батькові", "Факультет (відділення), структурний підрозділ. Форма навчання", "Група" літерами чорного кольору заввишки 2 мм.

Уздовж нижнього краю зворотного боку надруковані назва посади, прізвище, ініціали керівника навчального закладу та відтворений його підпис. Над прізвищем керівника відтворена печатка навчального закладу.

Студентський квиток виготовляється із синтетичного матеріалу (тесліну), покривається полімерною плівкою гарячого ламінування. (Опис із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки №760 від 28.09.2004)

Заступник Міністра А.Г.Богомолов

Додатки до документу

Файл містить зразки та описи учнівського та студентського квитків
Завантажити (формат PDF, розмір 150 Кб)

Попередня сторінка розділу: Право

Увага! Ви можете обговорити матеріали цього розділу в форумі
або запропонувати власний матеріал для розміщення на сайті.