Студенту // Навчання у вищій школі // Право // Постанова КМУ від 28 сер...

реєстрація

Увага! Технічні роботи.

Шановні користувачі, на сайті планові технічні роботи. Просимо утриматись від оновлення власних даних на сайті до 08:00 29.03.2011. Дякуємо за розуміння.

Зверніть увагу!

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

ПОСТАНОВА

Кабінету міністрів України
(від 28 серпня 2003 р. №1378, м.Київ)

Про вдосконалення роботи із забезпечення учнів і студентів навчальних закладів підручниками та посібниками

(Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №108 від 07.02.2006, №982 від 17.07.2006)

З метою своєчасного розроблення, видання, придбання та доставки навчально-методичної літератури для навчальних закладів системи загальної середньої освіти, раціонального використання коштів Державного бюджету України та на виконання розпорядження Президента України від 4 квітня 2003 р. №85 "Про забезпечення навчальних закладів підручниками та посібниками" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Міністерству освіти і науки, Міністерству фінансів для забезпечення переходу загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний строк навчання передбачати під час розроблення проекту Державного бюджету України на 2004 та наступні роки кошти на придбання і доставку підручників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням потреб у таких підручниках вищих педагогічних навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та університетів, що готують педагогічні кадри, а також на проведення Всеукраїнського конкурсу навчальних програм та підручників для загальноосвітніх навчальних закладів за встановленими нормами та нормативами витрат.

2. Міністерству освіти і науки:

1) забезпечити своєчасне розроблення, видання, придбання підручників і методичної літератури з тим, щоб доставити їх у такі строки: для 3 класу - у 2003 році, 4 і 5 класу - 2004, 6 класу - 2005, 7 класу - 2006, 8 класу - 2007, 9 класу - 2008, 10 класу - 2009, 11 класу - 2010, для 12 класу - у 2011 році;

2) забезпечити один раз на три роки видання букварів відповідно до кількості учнів перших класів, вчителів загальноосвітніх шкіл, потреб бібліотечного фонду, методичних кабінетів та заявок вищих навчальних закладів, що готують педагогічні кадри, починаючи з 2006/07 навчального року; (Підпункт 2 пункту 2 в редакції Постанови КМ №982 від 17.07.2006)

3) затверджувати починаючи з 2005 року державний комплект навчальної літератури для відповідних класів навчальних закладів системи загальної середньої освіти, що включає навчальну програму, підручник, навчальний посібник (хрестоматія, збірник задач, лабораторний практикум, методичний посібник для вчителя, електронні навчальні засоби);

4) припинити надання відповідних грифів Міністерства та випуск нових підручників для основної та старшої школи згідно з навчальними планами і програмами для одинадцятирічної школи у такі строки: для 5 і 6 класів - у 2004 році, 7 і 8 класів - 2005, 9 і 10 класів - у 2006 році (крім підручників для загальноосвітніх навчальних закладів з мовами навчання національних меншин та спеціальних навчальних закладів, якщо у попередні роки підручники для них не друкувалися). Додаткове друкування підручників, надання грифів яким припинено, здійснювати в обсязі не більше ніж 20 відсотків;

5) з метою впровадження сучасних педагогічних технологій, поглибленого вивчення відповідних предметів у початковій та основній школі, профільного навчання у старшій школі та з урахуванням потреб навчальних закладів забезпечити використання у навчальному процесі декількох варіативних підручників, визначених на конкурсних засадах;

6) створити у 2004 році систему централізованого комп'ютерного обліку підручників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, виданих за державним замовленням;

7) задовольняти при переході на новий зміст, структуру та 12-річний строк навчання потребу у навчальній літературі в першу чергу тих дітей, які потребують корекції розумового розвитку, дітей із затримкою психічного розвитку, порушеннями слуху, порушеннями зору, тяжкими порушеннями мовлення та порушеннями опорно-рухового апарату;

8) забезпечити розроблення і видання навчальної літератури рідною мовою, у тому числі словників, для загальноосвітніх навчальних закладів з мовами навчання національних меншин, а також її доставку.

3. Покласти на Державний комітет телебачення і радіомовлення функції з розроблення норм витрат картонно-паперових та інших поліграфічних матеріалів для видання навчальної літератури, а також забезпечення здійснення в установленому порядку сертифікації витратних матеріалів і друкованої продукції.

Державному комітетові телебачення і радіомовлення під час складання проекту Державного бюджету України на 2004 рік передбачити відповідні видатки.

4. Міністерству освіти і науки як державному замовнику разом з Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції, Державним комітетом телебачення і радіомовлення до 1 січня 2004 р. подати пропозиції щодо внесення до постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2002 р. №362 "Про заходи щодо вдосконалення порядку випуску друкованої продукції за рахунок бюджетних коштів" (Офіційний вісник України, 2002 р., №13, ст. 658) змін, що стосуються встановлення окремого порядку державного замовлення на випуск навчальної та суспільне значущої літератури.

5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям організовувати напередодні кожного навчального року ярмарки з продажу навчальної літератури, шкільних зошитів, канцелярського приладдя тощо вітчизняного виробництва; сприяти наданню приміщень вітчизняним видавництвам для організації продажу навчально-методичної, науково-технічної та художньої літератури.

(Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ №108 від 07.02.2006)

7. У підрозділі "МОН" розділу 3 "Заклади у галузі освіти" переліку позашкільних навчальних закладів та заходів з позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. №1133 (Офіційний вісник України, 2002 р., №34, ст. 1573), слова "Методично-видавничий центр організації випуску та доставки освітянської літератури (м. Київ)" замінити словами "Інститут навчальної літератури (м. Київ)".

8. Визнати такими, що втратили чинність:

пункт 5 постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2002 р. №362 "Про заходи щодо вдосконалення порядку випуску друкованої продукції за рахунок бюджетних коштів" (Офіційний вісник України, 2002 р., №13, ст. 658);

пункти 1, 4 і 6 постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. №1748 "Про першочергові заходи щодо повного забезпечення учнів підручниками і навчальними посібниками" (Офіційний вісник України, 2002 р., №47, ст. 2136).

Прем'єр-міністр України В. Янукович

Попередня сторінка розділу: Право

Увага! Ви можете обговорити матеріали цього розділу в форумі
або запропонувати власний матеріал для розміщення на сайті.