Студенту // Навчання у вищій школі // Право // Наказ МОНУ від 15 квітня...

реєстрація

Увага! Технічні роботи.

Шановні користувачі, на сайті планові технічні роботи. Просимо утриматись від оновлення власних даних на сайті до 08:00 29.03.2011. Дякуємо за розуміння.

Зверніть увагу!

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

НАКАЗ

Міністерства освіті і науки України
(від 15 квітня 2004 р., м.Київ)

Про затвердження Положення про стипендію Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України студентам вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 7(8).000002 "інтелектуальна власність"

На виконання Указу Президента України від 27.04.2001 №285/2001 "Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні" та рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 20.06.2002 №6/3-16 "Про запровадження у навчальних закладах курсу з основ інтелектуальної власності та підготовку за державним замовленням фахівців з інтелектуальної власності" наказую:

1. Заснувати з 1 січня 2005 року п'ять стипендій Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки студентам вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 7(8).000002 "інтелектуальна власність".

2. Затвердити Положення про стипендію Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України студентам вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 7(8).000002 "інтелектуальна власність" (додається).

3. Передбачати, починаючи з 2005 року, у кошторисах витрат на виконання заходів, пов'язаних із функціонуванням державної системи охорони інтелектуальної власності, кошти на виплату стипендій.

4. Державному департаменту інтелектуальної власності (Паладій М.В.) подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника міністра Степка М.Ф.

Міністр В.Кремень

ПОЛОЖЕННЯ
про стипендію Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України студентам вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 7(8).000002 "інтелектуальна власність"

1. Стипендія Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі - стипендія) призначається студентам вищих навчальних закладів випускного курсу, які навчаються за спеціальністю 7(8).000002 "інтелектуальна власність" і найбільше відзначилися в навчальній та науковій роботі.

2. Стипендія призначається за результатами зимової сесії на один семестр.

3. Кандидатури на отримання стипендії висуваються Вченою радою вищого навчального закладу з числа студентів, які навчаються на останньому курсі.

4. Вчена рада вищого навчального закладу надсилає до Державного департаменту інтелектуальної власності мотивовані пропозиції щодо кандидатур на призначення стипендії (характеристика, витяг з протоколу вченої ради) протягом двох тижнів після закінчення зимової сесії, але не пізніше 15 лютого поточного року.

5. Державний департамент інтелектуальної власності здійснює відбір кандидатів на здобуття стипендії і протягом двох тижнів готує проект наказу Міністерства освіти і науки України про призначення стипендії.

6. Стипендія виплачується з першого числа місяця, що настає після закінчення зимової екзаменаційної сесії.

7. Витрати, пов'язані з виплатою стипендій, відшкодовуються за рахунок коштів, що надходять на рахунки уповноваженої організації - Державне підприємство "Український інститут промислової власності" - за вчинення дій, пов'язаних з охороною прав інтелектуальної власності, виходячи з розміру, установленого для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, які навчаються на "відмінно", з коефіцієнтом збільшення 2,5.

8. Позбавлення студента стипендії може бути здійснено наказом Міністерства освіти і науки України за поданням відповідного рішення Вченої ради за погодженням з Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.

Заступник голови Державного Департаменту інтелектуальної власності МОН України В.Дмитришин

Попередня сторінка розділу: Право

Увага! Ви можете обговорити матеріали цього розділу в форумі
або запропонувати власний матеріал для розміщення на сайті.