ЗНО 2014 // Завдання та відповіді ЗНО 200... // Інформація та відповіді на за...

реєстрація

Інформація про завдання тесту з географії 2009 року

Формат PDF, 927 Кб Завантажити інформацію про завдання тесту з географії 2009 року

Правильні відповіді на завдання тесту з географії 2009 року

1. Зміст завдання: Яка подія відбулася на початку епохи Великих географічних відкриттів?

Правильна відповідь: європейці дізнались про нову частину світу

2. Зміст завдання: Причиною припливів і відпливів у Світовому океані є

Правильна відповідь: притягання Місяця та Сонця

3. Зміст завдання: У якій із точок, що позначені на карті, Сонце знаходиться в зеніті ополудні 23 вересня?

Правильна відповідь: Б

4. Зміст завдання: Розгляньте план місцевості. Яке число найточніше відображає відстань у метрах, яку пройшов пішохід стежкою від річки Совки, що протікає попід лісом, через найдовшу вулицю села до ялини над обривом річки Вершиці?

Правильна відповідь: 1300

5. Зміст завдання: Визначте схему, на якій відображено походження озерних улоговин Танганьїки та Байкалу?

Правильна відповідь:

6. Зміст завдання: Розгляньте карту уявної земної поверхні. Доберіть правильне твердження про природу та господарство цієї місцевості.

Правильна відповідь: Середньостатистична кількість оппадів в місті Р більша, ніж у місті R

7. Зміст завдання: Укажіть географічні об'єкти, у межах яких рослинний і тваринний світ найбагатший і найрізноманітніший.

Правильна відповідь: Амазонія, Калімантан

8. Зміст завдання: Визначте правильне твердження про природу океанів.

Правильна відповідь: Водні маси верхнього шару Індійського океану холодніші на півдні, ніж на півночі

9. Зміст завдання: Яке твердження щодо географічного положення Австралії правильне?

Правильна відповідь: Майже посередині її перетинає Південний тропік

10. Зміст завдання: Укажіть географічний об'єкт, у межах якого знаходиться найвища вершина Африки.

Правильна відповідь: Східноафриканське плоскогір'я

11. Зміст завдання: Визначте координати антарктичної станції "Восток", де зафіксовано найнижчу температуру повітря на Землі.

Правильна відповідь: 79о пд.ш. 105о сх.д.

12. Зміст завдання: Визначте природну країну Південної Америки, що має такі ознаки: "субтропічний клімат з рівномірним зволоженням; на незораних червонувато-чорних ґрунтах домінують злаки; водяться гуанако, мустанги, олені, нанду; переважає вирощування кукурудзи, пшениці та скотарство".

Правильна відповідь: Пампа

13. Зміст завдання: Укажіть правильне твердження про пам'ятку природи Північної Америки - печеру Флінт-Мамонтова.

Правильна відповідь: Найдовша печера на материку.

14. Зміст завдання: За допомогою карти, де зображено межі поширення багаторічної мерзлоти, визначте країну Євразії, населення якої має можливість в околицях столиці використовувати влітку природні холодильники для збереження продуктів харчування.

Правильна відповідь: Монголія

15. Зміст завдання: За даними таблиці визначте столицю держави, на залізничному вокзалі якої годинник вказує такий же час, що й на київському

Правильна відповідь: Бухарест

16. Зміст завдання: Складовою якої тектонічної структури є пороги в руслі річки, що мала назви: Борисфен, Данапріс, Славутич?

Правильна відповідь: Український щит

17. Зміст завдання: Результат якого процесу зображено на схемі?

Правильна відповідь: зсув

18. Зміст завдання: На якій кліматодіаграмі відображено кліматичні умови Києва?

Правильна відповідь:

19. Зміст завдання: Визначте похил р. Дунай за даними, указаними на схемі.

Правильна відповідь: 0,24 м/км

20. Зміст завдання: Якою буквою на космічному знімку позначено частину акваторії Чорного моря, де проходить Кавказька течія?

Правильна відповідь: В

21. Зміст завдання: Визначте регіон України, для якого типовими є подані в таблиці ґрунти, рослини і тварини.

Грунти Рослини Тварини
бурі, сіро-бурі, дерново-буроземні бук, ялиця, ялина, ялівець, сосна сланка олень благородний, ведмідь бурий, глухар

Правильна відповідь: Карпати

22. Зміст завдання: Яка причина збільшення солиності води в Азовському морі?

Правильна відповідь: Інтенсивне зрошення в долинах Дону та Кубані.

23. Зміст завдання: Проаналізувавши статево-вікову піраміду, визначте правильне твердження про міське населення однієї з областей України.

Правильна відповідь: Найбільша різниця кількості жінок і чоловіків у віці понад 70 років

24. Зміст завдання: Укажіть елементи територіальної структури господарства.

Правильна відповідь: промисловий центр, сільськогосподарська зона, економічний район

25. Зміст завдання: Визначте рядок із правильним поєднанням даних про підприємство машинобудівної галузі України в ланцюзі: місто - назва підприємства - продукція - основний фактор розміщення.

Правильна відповідь: Краматорськ - "Новокраматорський машзавод" - ковальсько-пресове устаткування - металургійна база

26. Зміст завдання: Який вид продукції основної хімії виробляється в містах Черкаси, Рівне, Одеса, Сєверодонецьк, Днідродзержинськ?

Правильна відповідь: азотні добрива

27. Зміст завдання: Площі посівів якої сільськогосподарської культури в Україні відображено на картограмі?

Правильна відповідь: цукровий буряк

28. Зміст завдання: Як називаються антропогенні та природні об'єкти, а також явища природи, які використовуються для відновлення та розвитку фізичних і духовних сил людини?

Правильна відповідь: рекреаційні ресурси

29. Зміст завдання: Оберіть правильне твердження щодо транспорту України.

Правильна відповідь: Найвищу собівартість перевезень має авіаційний транспорт.

30. Зміст завдання: Визначте економічний район, що спеціалізується на виробництві літаків, вантажних автомобілів, нафтопродуктів, поліграфічної продукції.

Правильна відповідь: Північно-Східний

31. Зміст завдання: Укажіть міжнародну організацію, членом якої є Україна.

Правильна відповідь: ООН

32. Зміст завдання: Укажіть правильне твердження про населення країн "великої сімки".

Правильна відповідь: Низький і від'ємний показник природного приросту.

33. Зміст завдання: Визначте корисну копалину, міжнародні вантажопотоки якої відображено на картосхемі.

Правильна відповідь: залізна руда

34. Зміст завдання: Частку збору певної сільськогосподарської культури у структурі світового виробництва зернових відображено на діаграмі суцільним сірим кольором. Яка це культура?

Правильна відповідь: кукурудза

35. Зміст завдання: У якому регіоні США знаходяться 2/3 запасів деревини країни; найбільша ГЕС Гранд-Кулі на р.Колумбія; у головному місті Сіетлі - аерокосмічна компанія "Боїнг" та електронна компанія "Майкрософт"?

Правильна відповідь: Тихоокеанський Північний Захід

36. Зміст завдання: Яке місто Росії є центром морського суднобудування?

Правильна відповідь: Санкт-Петербург

37. Зміст завдання: Що призвело до того, що за економічним потенціалом і ВВП Китай знаходиться в першій десятці країн світу?

Правильна відповідь: Проведення системних економічних реформ і політики "відкритих дверей"

38. Зміст завдання: Яка держава фінансово-технологічною підтримкою сприяла розвиткові машинобудування країн нової індустріалізації - "азіатських тигрів"?

Правильна відповідь: Японія

39. Зміст завдання: Укажіть правильне твердження щодо лідерства країни в Латинській Америці.

Правильна відповідь: Еквадор експортує найбільше бананів.

40. Зміст завдання: Який європейський курорт має вибрати сім'я, що планує відпочити на березі океану?

Правильна відповідь: Коста-Верде (Іспанія)

41. Зміст завдання: Установіть відповідність між назвами галузей географічних наук і предметом їхнього вивчення.

Правильна відповідь:
соціальна географія - наука про просторові форми та процеси організації життя людей і виробництва - умов їхньої праці, відпочинку, побуту, розвитку особистості
фізична географія - наука про географічну оболонку Землі, її склад, структуру, особливості формування, розвитку, просторової диференціації
геоморфологія - наука про рельеф земної поверхні, що утворився в результаті постійної взаємодії внутрішніх і зовнішніх процесів
гідрологія - наука, що вивчає природні води, явища і процеси, що в них відбуваються

42. Зміст завдання: Установіть відповідність між назвами форм дна океану та їхніми зображеннями, позначеними на схемі буквами.

Правильна відповідь:
рифт - Д
шельф - А
ложе океану - В
глибоководний жолоб - Г

43. Зміст завдання: Установіть відповідність між різновидами сонячної радіації, що на схемі позначені цифрами, та їхніми назвами, що вказані буквами.

Правильна відповідь:
1 - розсіяна
2 - відбита
3 - пряма
4 - поглинута

44. Зміст завдання: Установіть відповідність між річками та формами поверхні, де знаходяться витоки цих річок (див. карту).

Правильна відповідь:
Дніпро - Валдайська височина
Прип'ять - Поліська низовина
Сїверський Донець - Середньоруська височина
Дністер - Карпати

45. Зміст завдання: Установіть відповідність між ландшафтними краями (провінціями) лісостепової зони України та їхніми характеристиками.

Правильна відповідь:
Середньоруський - кліматичні умови континентальніші, ніж в інших лісостепових краях
Дністровсько-Дніпровський - знаходиться в межах Подільської та Придніпровської височин, у минулому значні площі були зайняті широколистими лісами
Західноукраїнський - найбільш підвищена та найбільш зволожена частина лісостепової зони
Лівобережно-Дніпровський - через неглибоке залягання засолених ґрунтових вод поширені солонцюваті ґрунти з солончаковою рослинністю, трапляються соляні куполи

46. Зміст завдання: Установіть відповідність між назвою виду міграції та переміщенням населення в Україні.

Правильна відповідь:
внутрішня міграція - переїзд на проживання у Вінницю з сільської місцевості Хмельницької області
еміграція - виїзд з Івано-Франківської області на постійне проживання в Іспанію
імміграція - в'їзд жителя Молдови в Україну на постійне проживання
реміграція - повернення в Україну киян, які виїжджали до Польщі на постійне проживання

47. Зміст завдання: Установіть відповідність між формами організації виробництва на підприємстві та твердженнями про ці форми.

Правильна відповідь:
концентрація - зосередження виробництва продукції на великому підприємстві
кооперування - налагодження підприємством зв'язків з іншими підприємствами для випуску готової продукції
спеціалізація - виробництво на підприємстві однорідної продукції
комбінування - поєднання кількох взаємозв'язаних за технологічним процесом виробництв на одному підприємстві

48. Зміст завдання: Установіть відповідність між назвами атомних електростанцій та економічними районами, у яких вони знаходяться.

Правильна відповідь:
Запорізька - Придніпровський
Рівненська - Північно-Західний
Хмельницька - Подільський
Південноукраїнська - Причорноморський

49. Зміст завдання: Установіть відповідність між країнами та структурою релігійних вірувань їх населення.

Правильна відповідь:
Росія - православні - 40%, мусульмани - 10%, протестанти - 1% , іудаїсти - 0,4%, католики - 0,3%, атеїсти та інші - 48,3%
Китай - атеїсти - 64%, національна релігія (поєднання конфуціанства, даосизму та буддизму)- 20%, буддисти - 9% , мусульмани - 1%, інші - 6%
Єгипет - мусульмани-суніти - 94%, християни-копти ті інші-6%
США - протестанти - 56%, католики - 28% , іудаїсти - 2%, інші - 4%

50. Зміст завдання: Установіть відповідність між інформацією, що характеризує ту чи іншу державу, та державою, позначеною на карті буквою.

Правильна відповідь:
за збором винограду утримує перше місце у світі, один із кварталів столиці є територією теократичної монархії - Б
за промисловим потенціалом поступається тільки США та Японії, у результаті об'єднання країни в кінці XX ст. збільшилася її територія, поновлено місцезнаходження столиці - В
має значні запаси нафти на шельфі, конституційна монархія, лідер серед країн Співдружності Націй - Г
за населенням - друга, за площею - перша країна в Західній Європі, у одному з міст на сході знаходиться Європейський парламент - А

51. Зміст завдання: Розташуйте імена мандрівників за часом їхніх відкриттів, починаючи з найдавнішого.

Правильна відповідь:
1 - Марко Поло
2 - Христофор Колумб
3 - Вітус Берінг
4 - Жак Ів Кусто

52. Зміст завдання: Установіть послідовність розташування заповідників і національних парків світу (з півночі на південь).

Правильна відповідь:
1 - Біловезька пуща
2 - Чорноморський
3 - Серенгеті
4 - Ігуасу

53. Зміст завдання: Укажіть послідовно типових представників тваринного світу географічних поясів Євразії, починаючи від найближчого до екватора.

Правильна відповідь:

1 -

2 -

3 -

4 -

54. Зміст завдання: Кокосовий горіх упав в море з берега о.Лусон (Філіппінський архіпелаг), а хвиля з часом прибила його на о.Кадьяк (поблизу Північної Америки). Укажіть послідовно течії, які несли горіх.

Правильна відповідь:
1 - Північна Пасатна
2 - Куросіо
3 - Північно-Тихоокеанська
4 - Аляскінська

55. Зміст завдання: Розташуйте послідовно назви родовищ корисних копалин України, зображених на карті умовними знаками в порядку віддалення від Донецького вугільного басейну.

Правильна відповідь:
1 - Великотокмацьке
2 - Білозерське
3 - Сиваське
4 - Голіцинське

56. Зміст завдання: У якій послідовності відвідає турист обласні центри, якщо він прямує зі Львова в Полтаву за вказаним на картосхемі маршрутом?

Правильна відповідь:
1 - Тернопіль
2 - Хмельницький
3 - Вінниця
4 - Черкаси

57. Зміст завдання: Установіть послідовність стадій металургійного виробничого процесу, починаючи від початкової.

Правильна відповідь:
1 - збагачення руди
2 - виплавлення чавуну
3 - виплавлення сталі
4 - виготовлення прокату

58. Зміст завдання: Припустимо, що біля витоку річка Нігер була забруднена шкідливими речовинами. Укажіть послідовно країни лівобережжя, які зазнали б небезпеки.

Правильна відповідь:
1 - Гвінея
2 - Малі
3 - Нігер
4 - Нігерія

59. Зміст завдання: Визначте водозабезпеченість населення зазначених у таблиці країн. Розташуйте їх послідовно, починаючи від найменшого обчисленого показника.

Країни Ресурси прісної води, км3 Кількість населення, млн. осіб
Венесуела 1320 28
Бангладеш 2360 145
Канада 2900 33
Бразилія 6950 190

Правильна відповідь:
1 - Бангладеш
2 - Бразилія
3 - Венесуела
4 - Канада

60. Зміст завдання: Установіть у хронологічній послідовності події (починаючи від найдавнішої), наслідком яких є антропогенні зміни в природі.

Правильна відповідь:
1 - заснування зоопарку та дендропарку Ф.Фальц-Фейном в Асканії Новій, що стало початком створення заповідника для збереження природи європейського степу
2 - широкомасштабна меліорація земель Полісся, що було передбачено п'ятирічними планами союзної держави, складовою якої була Україна
3 - створення Чорнобильської зони відчуження після аварії на ЧАЕС
4 - прийняття Верховною Радою незалежної України Закону про ратифікацію "Європейської ландшафтної конвенції"

Розміщено 19 травня 2009р.,
джерело: УЦОЯО

Попередня сторінка розділу:
Завдання та відповіді ЗНО 2009. Відповіді на ЗНО 2008, результати

Увага! Ви можете обговорити матеріали цього розділу в форумі
або запропонувати власний матеріал для розміщення на сайті.