Вищі навчальні заклади України // Національний технічний університет "Харківс...

реєстрація

Увага! Технічні роботи.

Шановні користувачі, на сайті планові технічні роботи. Просимо утриматись від оновлення власних даних на сайті до 08:00 29.03.2011. Дякуємо за розуміння.

Зверніть увагу!

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Загальна iнформацiя | Пiдготовче вiддiлення | Приймальна комiсiя
Факультети | Гуртожитки | Фотогалерея
Статус національний
Тип університет
Акредитація IV
Ліцензія АВ №159392 від 25.09.2006 р.
Підпорядкованість Міністерство освіти і науки
Керівник ВНЗ ректор Товажнянський Леонід Леонідович, доктор технічних наук, професор
Адреса 61002, Харківська обл., м. Харків, вул. Фрунзе 21
Телефони (57) 706-32-13; 706-32-16; 700-40-34
Факс (57) 707-66-01; 700-40-34
Web-сайт www.kpi.kharkov.ua
E-mail NTI@kpi.kharkov.ua
Військова кафедра присутня
Дата заснування 1885 р.

ХПI – це перший технiчний ВНЗ в Українi. Заснований у 1885 р., як практичний технологiчний iнститут iз двома вiддiленнями – механiчним i хiмiчним, на якi приймалося 125 чоловiк. Органiзатором i першим директором iнституту був вiдомий вчений в областi механiки й опору матерiалiв, заслужений професор В.Л. Кiрпiчьов.

У 1898 роцi ХПI в зв'язку з поглибленням теоретичної освiти перейменований у технологiчний iнститут iмператора Олександра III.

У 1921 роцi при iнститутi був вiдкритий перший в Українi робочий факультет, а в 1923 роцi на прохання студентiв, викладачiв i спiвробiтникiв iнституту, йому було привласнене iм'я В.I. Ленiна. В 1929 роцi технологiчний iнститут iм. В.И. Ленiна перетворився в полiтехнiчний iнститут iменi В.I. Ленiна.

У 1930 роцi на базi окремих факультетiв iнституту було створено п'ять самостiйних вузiв: механiко-машинобудiвний, електротехнiчний, хiмiко-технологiчний, iнженерно-будiвельний, авiацiйний.

В роки Великої Вiтчизняної вiйни понад три тисячi викладачiв, студентiв i спiвробiтникiв iнститутiв пiшли в ряди Радянської Армiї. В евакуацiї (м. Красноуфiмск i м. Чирчик) iнститут не тiльки продовжував пiдготовку iнженерних кадрiв, але i вирiшував серйознi науковi проблеми, зв'язанi зi змiцненням обороноздатностi країни. Так професор Носков Б.А. у роки вiйни працював головним металургом заводу. За розробку сталi для танка Т-34 вiн був визнаний гiдним Державної премiї СРСР, яку вiн внiс у фонд оборони.

На базi чотирьох вузiв у 1949 роцi механiко-машинобудiвний, хiмiко-технологiчний, електротехнiчний i iнститут цементної промисловостi були об'єднанi i на їхнiй основi вiдновлений полiтехнiчний iнститут iм. В.I. Ленiна. Ректором був призначений Семко М.Ф., доктор технiчних наук, професор, Герой соцiалiстичної працi, що проробив 30 рокiв беззмiнним ректором ХПI.

За роки Радянської влади iнститут пiдготував понад 120 тисяч фахiвцiв (до революцiї – 2400). Багато випускникiв iнституту стали Героями Радянського Союзу i Соцiалiстичної Працi, видними ученими i державними дiячами, лауреатами Ленiнської i Державної премiй.

У квiтнi 1994 року Кабiнет Мiнiстрiв України присвоїв Харкiвському полiтехнiчному iнституту статус Державного полiтехнiчного унiверситету.

У 2000 роцi указом Президента України ХПI надано статус Нацiонального (НТУ "ХПI").

НТУ "ХПI" нагороджений трьома орденами: Ленiна (1967), Жовтневої революцiї (1985), в'єтнамським орденом "Дружба" (1978).

НТУ "ХПI", акредитований по вищому IV рiвню, здiйснює пiдготовку фахiвцiв з 73 спецiальностей на денний i по 40 на заочнiй формi навчання.

Сьогоднi НТУ "ХПI" має найвищi в Схiднiй i Пiвденнiй Українi обсяги лiцензованого прийому (4377 мiсць за денною формою навчання, понад 4104 мiсць за заочною формою навчання) i держзамовлення (у 2002 роцi – 1920 мiсць на денному, 220 – на заочному вiддiленнi).

В унiверситетi дiє 23 факультета денної форми навчання, заочний факультет, факультет довузiвської пiдготовки, центр пiдготовки iноземних громадян, мiжгалузевий iнститут пiдвищення квалiфiкацiї, три науково-дослiдних i проектно- конструкторських iнститути. До складу НТУ "ХПI" входять гвардiйський Iнститут танкових вiйськ iменi Верховної Ради України i верстатобудiвний технiкум.

Умови співпраці з ВНЗ - переглянути

Увага! Зареєстровані користувачі можуть залишити власний відгук щодо цього ВНЗ в відповідній гілці форуму або надіслати виправлення якщо помітили неточність.