Вищі навчальні заклади України // Національна академія керівних кадрів культу...

реєстрація

Увага! Технічні роботи.

Шановні користувачі, на сайті планові технічні роботи. Просимо утриматись від оновлення власних даних на сайті до 08:00 29.03.2011. Дякуємо за розуміння.

Зверніть увагу!

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Загальна iнформацiя | Пiдготовче вiддiлення | Приймальна комiсiя
Факультети | Гуртожитки | Фотогалерея
Статус національний
Тип академія
Акредитація IV
Ліцензія АА №234284 від 04.07.2002 р.
Підпорядкованість Міністерство культури України
Керівник ВНЗ ректор Чернець Василь Гнатович, доктор філософських наук, професор
Адреса 01015, Київ, вул. Січневого Повстання 21, каб. корп. 15
Телефони (044) 2888081
Факс (44) 280-92-09
Web-сайт dakkkim.edu.ua
E-mail admin@dakkim.kiev.ua
Військова кафедра відсутня
Дата заснування 1998 р.

Коротка історична довідка та динаміка розвитку

Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв створена на базі Інституту підвищення кваліфікації працівників культури 1 вересня 1998 р. (Постанова Кабінету Міністрів №1358 від 31 серпня 1998 р. "Про створення у м. Києві Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв") та відповідного наказу Міністерства культури і мистецтв № 395 від 21.09.96 р.

Створення Академії обумовлено необхідністю формування моделі безперервної освіти у сфері культури і мистецтв в Україні.

Сьогодні Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв займає одне з провідних місць серед мистецьких закладів, які беруть активну участь у процесі національно-культурного відродження української держави. Академія має сучасну матеріально-технічну базу, всі підрозділи укомплектовані високо-професійними фахівцями, і це дає підстави вважати її Всеукраїнським навчальним та навчально-методичним центром підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів в галузі культури і мистецтв.

Академія будує свою роботу на нерозривній тріаді: підготовка, перепідготовка кадрів та підвищення кваліфікації працівників культури і мистецтв. Підготовка та перепідготовка кадрів відбувається згідно з соціальним замовленням та індивідуальними запитами громадян України, підвищення кваліфікації у галузі культури і мистецтв – за державним замовленням.

Академія, маючи широкий спектр завдань, спрямовує свої зусилля на перетворення власної діяльності як провідного центру у системі безперервної освіти працівників культури і мистецтв. На виконання Закону України "Про вищу освіту", Основ законодавства України про культуру вона забезпечує поглиблення професійних знань і умінь за основними культурно-мистецькими спеціальностями, отриманими у навчальному закладі, у процесі практичної діяльності, а також одержання нової спеціальності в гуманітарній сфері.

Виходячи з об'єктивних умов розвитку суспільства, Академія спрямовує свої зусилля на вирішення таких основних завдань: приведення рівня професійної підготовки працівників галузі у відповідність з вимогами сучасного розвитку світової та національної культури, розкриття їхнього творчого потенціалу, оперативне оволодіння ними найновішими досягненнями в галузі культури та мистецтв; удосконалення змісту навчання, забезпечення наступності різних рівнів та ступенів освіти, її гуманізацію, орієнтацію не лише на професійний, але й на загальний розвиток фахівця, підвищення його інтелектуального і загальнокультурного рівня; оптимізацію структури, удосконалення функцій, науково-методичного забезпечення безперервного підвищення кваліфікації; посилення взаємодії державних, громадських та госпрозрахункових форм навчання для громадян, які прагнуть одержати знання за певною програмою; здійснення кардинальних заходів щодо удосконалення економіко- управлінської підготовки керівних кадрів культури і мистецтв в умовах ринку; створення належних умов для широкого залучення до педагогічної діяльності в системі підвищення кваліфікації, підготовки і перепідготовки кадрів провідних учених, керівників різних галузей народного господарства, творчої інтелігенції, діячів культури і мистецтв; розгортання наукових та прикладних досліджень з проблем теорії та історії культури, духовного розвитку суспільства, народознавства, фольклору та етнографії, педагогіки та психології, освіти тощо; формування високої політичної культури у керівників, спеціалістів та усіх творчих працівників, пошук нових підходів до проблем підготовки і перепідготовки кадрів; створення необхідних умов і можливостей для здобуття нової спеціальності на основі вищої освіти (перепідготовка) та підвищення категорійності у своїй професії на основі атестації за підсумками проходження підвищення кваліфікації.

В Академії надається можливість набути першу або другу вищу освіту в денній, заочній та екстернатній формі навчання зі спеціальностей:

МИСТЕЦТВО

Театральне мистецтво:

· режисер-постановник оригінально-трюкового жанру, викладач;

· режисер театралізованих вистав та масових свят, викладач;

· драматург-сценарист;

· звукорежисер.

Хореографія:

· балетмейстер-педагог ансамблю сучасного танцю;

· балетмейстер-педагог ансамблю народного танцю.

Дизайн:

· дизайнер ландшафту та садово-паркового мистецтва;

· дизайнер інтер'єру.

Образотворче і декоративно-прикладне мистецтво:

· мистецтвознавець – експерт.

Музичне мистецтво:

· музикознавець-експерт;

· диригент хору (регент), викладач;.

СОЦІОЛОГІЯ Соціологія:

· соціолог.

МЕНЕДЖМЕНТ Менеджмент організацій:

· менеджер-економіст;

· менеджер інформаційних систем і технологій;

· менеджер інформаційного та виставкового бізнесу.

КУЛЬТУРА Документознавство та інформаційна діяльність:

· документознавець-референт органів державного управління;

· документознавець-менеджер міжнародних інформаційних систем та мереж;

· документознавець фінансових, банківських та підприємницьких структур.

Менеджмент соціокультурної діяльності: · менеджер зовнішньо культурної діяльності.

ЕКСТЕРНАТ

· хореографія;

· театральне мистецтво;

· документознавство та інформаційна діяльність;

· дизайн;

· мистецтвознавство.

Зарахування на всі спеціальності здійснюється за результатами тестування і співбесіди.

Академія має очну та заочну аспірантуру за спеціальністями "Теорія та історія культури"; "Документознавство та архівознавство":

· історія,

· філософія,

· мистецтво, та спеціалізовану вчену раду по захисту кандидатських та докторських дисертацій.

Умови співпраці з ВНЗ - переглянути

Cторінку редагує вповноважений представник вищого навчального закладу, відповідальність за зміст розміщеної інфорамції несе ВНЗ.

Увага! Зареєстровані користувачі можуть залишити власний відгук щодо цього ВНЗ в відповідній гілці форуму або надіслати виправлення якщо помітили неточність.