Вищі навчальні заклади України // Вінницький транспортний коледж

реєстрація

Вінницький транспортний коледж

Загальна iнформацiя | Пiдготовче вiддiлення | Приймальна комiсiя
Факультети | Гуртожитки | Фотогалерея
Статус державний
Тип коледж
Акредитація I-II
Ліцензія 420595
Підпорядкованість Міністерство транспорту і зв'язку України
Керівник ВНЗ директор Фалішинський Михайло Вікторович
Адреса 21001, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Некрасова 28
Телефони (432) 26-32-05; 21-23-80
Факс (432) 26-32-05
Web-сайт vtk.vinnica.ua
E-mail vintk@ukr.net
Військова кафедра відсутня
Дата заснування 1954 р.

ІСТОРІЯ КОЛЕДЖУ У 1953 році відповідно до наказу Міністра шляхів сполучення СРСР у м. Вінниці засновується Вінницький агролісомеліоративний технікум залізничного транспорту з контингентом учнів за спеціальністю "Лісове господарство у кількості 90 осіб і педагогічним персоналом 14 осіб. У 1964 р. відбулось перейменування агролісомеліоративного технікуму у технікум залізничного транспорту, а з 15 грудня 1998 р. відповідно до наказу Міністерства транспорту України № 525 у Вінницький транспортний коледж.

Відділення "Експлуатація та ремонт підйомно – транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання"

Засновано в 1970 році. За 36 років роботи підготовлено 2485 молодших спеціалістів за фахом. За час навчання студенти отримують знання з прикладної механіки, матеріалознавства та конструкційних матеріалів, нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки, електротехніки, електроніки та мікропроцесорної техніки, комп'ютерної техніки та програмування, високу фахову підготовку. 135 випускників отримали диплом з відзнакою. Випускники знають основні керуючі та нормативно-технічні документи; методи діагностування і контролю технічного стану машин, характерні несправності машин і механізмів, що виникають при їх експлуатації, причини виникнення, способи виявлення та усунення; організацію зберігання та обліку машин, запасних частин і експлуатаційних матеріалів; основи проектування виробничих дільниць; основи організації виробництва та охорони праці. Випускники спеціальності за кваліфікацією "технік-механік" працюють на посаді слюсаря з ремонту машин важкого типу, машиніста машин важкого типу, техніка, техніка-технолога на підприємствах Укрзалізниці, діяльність яких пов'язана з експлуатацією то ремонтом колійних машин і механізмів. Вони вільно володіють державною мовою, професійно використовують одну із іноземних мов; оцінюють історичні і сучасні проблеми в нашій країні, проблеми і тенденції світового ринку; вміють самостійно здобувати нові знання, контролювати та корегувати зроблене; приймати машини з інших підрозділів, оформляти первинні документи обліку технічного обслуговування і поточного ремонту машин; виконувати роботи з технічного обслуговування і поточного ремонту машин з використанням сучасного технологічного оснащення. Студенти додатково отримують робітничу професію слюсаря по ремонту машин і механізмів 2 кваліфікаційного розряду. Сьогодні функціонування спеціальності забезпечують відповідно обладнані лабораторії, кабінети, навчальні майстерні та навчальний полігон "Будови та експлуатації машин" із діючими вузлами машин важкого типу та діючою машиною ДГКУ. Випускники спеціальності займають керівні посади в структурних підрозділах Південно-Західної залізниці та Укрзалізниці.

Відділення "Будівництво та експлуатація будівель і споруд "

Було засновано у 1964 році. За 40 років роботи підготовлено біля 3000 спеціалістів кваліфікації "технік-будівельник" як за денною , так і заочною формою навчання. Випускники працюють на підприємствах Укрзалізниці та інших будівельних і проектних організаціях, заступниками бригадирів, посади майстрів,техніків-проектувальників виконавцями робіт. Багато з них займають керівні посади у державних та приватних будівельних фірмах.

Відділення "Обслуговування і ремонт залізничних споруд та об'єктів колійного господарства"

Було відкрито при Вінницькому лісомеліоративному технікумі в 1964 році для підготовки фахівців колійного господарства і мало назву "Будівництво та експлуатація колійного господарства залізничного транспорту". Перший випуск техніків-колійників відбувся в 1968 році. За 45 років підготовлено близько 3500 фахівців колійного господарства як за денною, так і заочною формами навчання. За час навчання студенти отримують робочу професію монтера колії. Випускники спеціальності працюють на колійних підприємствах Укрзалізниці та підприємствах промислового залізничного транспорту на посадах бригадира, техніка, майстра, начальника дільниці. Фахівці-колійники працюють дефектоскопістами, геодезистами на залізничних підприємствах, займаються проектуванням нових і реконструкцією діючих залізниць в складі проектних груп. Високий рівень професійної підготовки дозволяє їм виконувати обов'язки бригадира та майстра з експлуатації штучних споруд та метрополітену. Створено сучасну навчально-матеріальну базу із зразковим залізничним колійним полігоном. Коледж пишається своїми випускниками-колійниками, а в першу чергу О.В. Бондарем , який з першого дня працював на будівництві БАМу і особисто вкладав "золотое звено", за що отримав найвищу урядову нагороду – звання Героя Соціалістичної праці. Випускники спеціальності займають керівні посади в структурних підрозділах Південно-Західної залізниці та Укрзалізниці: Крайнік І.Я., Систренський В.О., Іванченко О.В., Крупський С.Г., Мазур О.А., Штойко В., Вінничук О.М. Наші випускники Маняк В.І., Карнаух К.М., Трачук М.А., Ільницький Д.О., Малярський О.П., Печенюк О.Г., Черніцька З.І., Орлик В.О., Грабовський А.І., Черната П.В., по закінченні вищих навчальних закладів працюють у коледжі, займаються підготовкою та вихованням молодого покоління для роботи на залізничному транспорті.

Відділення "Лісове господарство"

Існує з 1954 року – дня заснування технікуму. За період роботи підготовлено близько 3000 молодших спеціалістів кваліфікації "технік лісового господарства" як за денною, так і заочною формами навчання. Випускники цієї спеціальності, за кваліфікацією "технік лісового господарства", працюють в системах захисних лісонасаджень залізничного та автомобільного транспорту, зеленого будівництва населених пунктів та лісового господарства України на посадах майстрів, техніків, начальників дільниць, помічників лісничих. За час навчання спеціалісти здобувають високий рівень професійної підготовки в галузях лісівництва, техніки і технології лісовирощування, захисного лісорозведення, захисту і охорони лісу, лісової таксації і лісовпорядкування, технології лісокористування, економіки та організації лісового господарства. Під час навчання у коледжі студенти набувають також робітничу професію лісоруба або озеленювача. Студенти спеціальності під керівництвом викладачів займаються науковою роботою; беруть участь у студентських науково-практичних конференціях. Гордістю навчального закладу є випускники спеціальності, які здобули наукові звання і ступені. Серед них – доктор сільськогосподарських наук, професор Українського державного лісотехнічного університету В.П. Рябчук; кандидат сільськогосподарських наук, заслужений працівник сільського господарства України, директор Боярської лісової дослідної станції В.О. Рибак. Сьогодні функціонування спеціальності забезпечують відповідно обладнані лабораторії і кабінети, навчальні майстерні, лісорозсадник, комп'ютерні класи.

Відділення "Організація та техніка протипожежного захисту" Після проголошення незалежності України виникла потреба у підготовці власних фахівців воєнізованої охорони для Укрзалізниці. Враховуючи це Державна адміністрація залізничного транспорту України своїм рішенням створила у Вінницькому технікумі залізничного транспорту відділення з підготовки фахівців за спеціальністю "Організація та техніка протипожежного захисту". За час навчання студенти отримують ґрунтовні знання з організації службової діяльності стрілецьких та пожежних підрозділів воєнізованої охорони, пожежної техніки, тактики та профілактики, основ комерційної експлуатації залізниць, що дає їм можливість після закінчення навчання працювати у підрозділах відомчої воєнізованої охорони залізниць України на посадах стрільців, пожежних, начальників відділень (караулів) стрілецьких команд, пожежних поїздів. В період навчання студенти отримують також робітничу професію пожежного (респіраторника), охоронника, пожежного – рятувальника. Серед випускників відділення – начальники підрозділів, інструктори загонів, начальники секторів, заступники начальників загонів. Колектив відділення підтримує ділові зв'язки з підрозділами воєнізованої охорони Укрзалізниці та навчальними закладами Міністерства з надзвичайних ситуацій. Практичну підготовку студенти відділення проходять на пожежному поїзді та у стрілецькій команді ст. Вінниця, на навчально-спортивному комплексі і вогневій психологічній смузі Вінницького гарнізону Міністерства з надзвичайних ситуацій. А під час щорічного стажування – у стрілецьких, стрілецько-пожежних і пожежних підрозділах залізниць України. Збірна команда відділення з пожежно-прикладного спорту бере участь у змаганнях на першість Укрзалізниці, де займає призові місця.

Умови співпраці з ВНЗ - переглянути

Cторінку редагує вповноважений представник вищого навчального закладу, відповідальність за зміст розміщеної інфорамції несе ВНЗ.

Увага! Зареєстровані користувачі можуть залишити власний відгук щодо цього ВНЗ в відповідній гілці форуму або надіслати виправлення якщо помітили неточність.