Вищі навчальні заклади України // Луцький національний технічний університет

реєстрація

Луцький національний технічний університет

Загальна iнформацiя | Пiдготовче вiддiлення | Приймальна комiсiя
Факультети | Гуртожитки | Фотогалерея
Статус національний
Тип університет
Акредитація IV
Ліцензія АВ № 363274 від 09.07.2007
Підпорядкованість Міністерство освіти і науки
Керівник ВНЗ ректор Божидарнік Віктор Володимирович, професор
Адреса 43018, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська 75
Телефони (332) 774840; (3322) 746103; 60860
Факс (332) 77-48-40
Web-сайт lutsk-ntu.com.ua
E-mail rector@lutsk-ntu.com.ua
Військова кафедра відсутня
Дата заснування 1966 р.

Луцький державний технічний Університет – один з наймолодших учбових закладів України. Його історія почалась 1966 року з відкриття відділення загальнотехнічного факультету Київського автомобільно-дорожнього інституту. Ініціатором цієї ідеї були Микола Васильович Романюк – колишній директор Луцького автомобільного заводу, та Євген Петрович Вериженко – ректор КАДІ. Перший набір студентів становив 105 осіб. Очолив відділення загально технічного факультету Д. К. Коновалюк.

1 листопада 1968 року це відділення перетворюють у Луцький загальнотехнічний факультет, який у липні 1971 року підпорядковують Львівському загальному інституту.

Бурхливий розвиток машино- і приладобудування, будівництва вимагали кваліфікованих фахівців у цих галузях. Тому у вересні 1975 року ЗТФ реорганізовують у Луцький філіал Львівського політехнічного інституту, що нараховував тоді два факультети і чотири кафедри, на яких здійснювались підготовка інженерно-технічних кадрів з 12-ти спеціальностей. Першим директором філіалу був І.М. Хорольський – кандидат технічних наук.

Новий 1976/77 навчальний рік почався з відкриття наскрізної підготовки інженерів зі спеціальності "Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти" на заочній формі навчання, а на денній формі – зі спеціальності "Промислове та цивільне будівництво". У 1978 році відкривається кафедра технології машинобудування, 1979 року відбувся перший випуск інженерів-механіків, а 1981 року – інженерів-будівельників.

З 1977 року і понині вузом практично незмінно керує професор Віктор Володимирович Божидарник.

Якісно зростав викладацький склад та науковий потенціал філіалу, зміцнювалися його зв'язки з провідними вузами країни, з виробництвом, створювалися власні школи, зростала матеріально-технічна лабораторна база. Збудовано нові навчально-лабораторні корпуси, гуртожиток, їдальню,спортивно-оздоровчий табір на оз. Світязь.

16 липня 1990 року Верховна Рада України прийняла Декларацію про державний суверенітет України, а 24 серпня 1991 року проголосила Україну незалежною демократичною державою. Це призвело до радикальних перетворень у галузі освіти, внесло значні зміни в процес підготовки фахівців.

Тому 1 квітня 1991 року на базі Луцького філіалу Львівського політехнічного інституту створили Луцький індустріальний інститут, до складу складу якого увійшло чотири факультети та 17 кафедр.

Наступний період характеризувався подальшим розвитком, перебудовою, вдосконаленням структури вузу. У 1997 році Луцький індустріальний інститут вже нарахував шість факультетів та 22 кафедри і готував інженерно-технічні кадри із 17-ти спеціальностей. 1991 року тут відкрили аспірантуру: вуз отримав право на присудження вчених ступенів кандидатів технічних наук. Спеціалізовані ради очолюють професори Ю.Г.Бобро та Г.А.Хайліс.

З 1995 року інститут перейшов до багаторівневої системи організації навчального процесу. Впроваджено програми підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра за різними напрямками техніки та економіки. Суттєво змінились навчальні плани, вони наповнились сучасними теоритичними та практичними курсами.

1997 року Луцький технічний інститут на підставі рішення Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти України №1463 від 24 грудня 1997 року отримав найвищий – четвертий – рівень акредитації, статус університету і назву Луцький державний технічний університет. Це дає можливість самостійно визначати зміст освіти і плани прийому абітурієнтів, з врахуванням регіональних потреб відкривати нові спеціальності, створювати у своїй структурі відповідні навчальні заклади, наукові установи різних типів, розвивати пошукові та фундаментальні дослідження, ділове, наукове-творче співробітницвво з вузами зарубіжних країн, надавати вчені ступені, звання.

Указом Президента України від 11 квітня 2008 року № 335/2008 Луцькому державному технічному університету надано статус національного.

Умови співпраці з ВНЗ - переглянути

Увага! Зареєстровані користувачі можуть залишити власний відгук щодо цього ВНЗ в відповідній гілці форуму або надіслати виправлення якщо помітили неточність.