Вищі навчальні заклади України // Національний гірничий університет України

реєстрація

Увага! Технічні роботи.

Шановні користувачі, на сайті планові технічні роботи. Просимо утриматись від оновлення власних даних на сайті до 08:00 29.03.2011. Дякуємо за розуміння.

Зверніть увагу!

Національний гірничий університет України

Загальна iнформацiя | Пiдготовче вiддiлення | Приймальна комiсiя
Факультети | Гуртожитки | Фотогалерея
Статус національний
Тип університет
Акредитація IV
Ліцензія АБ №175062 від 08.07.2005 р.
Підпорядкованість Міністерство освіти і науки
Керівник ВНЗ ректор Півняк Геннадій Григорович, академік НАНУ, професор
Адреса 49005, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса 19
Телефони (56) 745-05-60, (562) 47-24-57
Факс (56) 744-62-11
Web-сайт www.nmu.org.ua
E-mail nmu@nmu.org.ua
Військова кафедра присутня
Дата заснування 1899 р.

Вартість навчання фахівців з правознавства у Дніпропетровську – 2013/2014н.р.

Історично склалося, що розвиток гірничої науки, гірничої справи в нашій державі пов'язаний із Дніпропетровщиною. На території області розташовані ба-сейни та родовища, які утворюють потужний гірничовидобувний і вугільний ком-плекс, що значною мірою визначає економічну і політичну незалежність України: Криворізький залізорудний і Західно-Донбаський вугільний басейни, Нікополь-Марганцівське родовище марганцевих руд і Жовтоводське уранове родовище. На території області знаходяться значні запаси поліметалевих руд, рідкоземельних металів, золота, бурого вугілля. Тому не дивно, що саме тут, у Катеринославі – у центрі цієї скарбниці – у 1899 р. було засновано вище гірниче училище, правона-ступником якого сьогодні постає Національний гірничий університет, перший вищий навчальний заклад України гірничого профілю. Університет дав життя і сприяв становленню та розвитку 19 вищих навчаль-них закладів і 9 наукових установ України і країн СНД.

Надання вузу в числі перших у 1997 р. національного статусу стало визнан-ням як минулих здобутків, так і підтвердженням сьогоднішньої його ролі у підго-товці фахівців для видобувної та геологорозвідувальної галузей, паливно-енергетичного і мінерально-сировинного комплексів, машинобудування, систем автоматизації та інформатизації виробництва, інших видів економічної діяльності. Трансформація у 2002 році Національної гірничої академії України в універ-ситет стала не даниною моді, а фіксацією тих глибинних процесів його структур-ного реформування, які відбувалися протягом останнього десятиліття.

Ознаками університету як провідного навчально-наукового центру в галузі гірничої справи сьогодні постають фундаментальність та системність знань, тісне поєднання освітянської і наукової діяльності. У їхній основі – традиції відомих у світі наукових шкіл Національного гірничого університету: механіки (академік О.М. Динник, проф. В.М. Маковський), кібернетики (проф. Я.І. Грдіна), гірничої справи (академік О.М.Терпигорєв, проф. М.М.Протод'яконов, академік Л.Д. Шевяков), збагачення корисних копалин (проф. Гуськов В.О.), маркшейдерії (проф. П.М. Леонтовський), геології (проф. М.Й. Лебедєв), металургії (чл.-кор. АН Укаїни М.О. Павлов, проф. П.Г. Рубін), електрохімії та каталізу (академік Л.В. Писаржевський, академік О.І. Бродський), електрозварювання (академік В.П. Нікітін), гірничої електромеханіки (академік М.М. Федоров).

Умови співпраці з ВНЗ - переглянути

Cторінку редагує вповноважений представник вищого навчального закладу, відповідальність за зміст розміщеної інфорамції несе ВНЗ.

Увага! Зареєстровані користувачі можуть залишити власний відгук щодо цього ВНЗ в відповідній гілці форуму або надіслати виправлення якщо помітили неточність.