Вищі навчальні заклади України // Державний університет інформатики і штучног...

реєстрація

Увага! Технічні роботи.

Шановні користувачі, на сайті планові технічні роботи. Просимо утриматись від оновлення власних даних на сайті до 08:00 29.03.2011. Дякуємо за розуміння.

Зверніть увагу!

Державний університет інформатики і штучного інтелекту

Загальна iнформацiя | Пiдготовче вiддiлення | Приймальна комiсiя
Факультети | Гуртожитки | Фотогалерея
Статус державний
Тип університет
Акредитація IV
Ліцензія -
Підпорядкованість Міністерство освіти і науки
Керівник ВНЗ ректор Шевченко Анатолій Іванович, д.т.н., професор
Адреса 83048, Донецька обл., м. Донецьк, просп. Б.Хмельницького 84
Телефони (62) 304-92-58; 304-60-82
Факс (62) 304-60-82; 337-78-66
Web-сайт www.suiai.edu.ua
Вікіпедія перейти на сторінку
E-mail info@iai.donetsk.ua
Військова кафедра відсутня
Дата заснування 1991 р.

Інститут проблем штучного інтелекту заснований у 1991 році на базі спеціального конструкторського бюро "Інтелект". Організаційно він підпорядкований Міністерству освіти і науки України та Національній академії наук України. Постановою Кабінету Міністрів України (від 29.05.1997, No.526) "Про удосконалювання структури вищих і професійно-технічних навчальних закладів" на базі науково-дослідного Інституту проблем штучного інтелекту був створений вищий навчальний заклад – Донецький державний інститут штучного інтелекту. Для організації багатоступеневого навчального процесу та виявлення найталановитіших абітурієнтів було засновано два ліцеї "Інтелект" (м. Донецьк і м. Дружківка). До складу інституту включено професійно-технічне училище як структурний підрозділ. Новим етапом у розвитку науково-дослідного інституту стала Постанова Президії Національної академії наук України (від 01.11.2001, No.272), в якій був відзначений високий рівень фундаментальних та прикладних досліджень у галузі штучного інтелекту, в розробці, створенні й тиражуванні нових комп'ютерних технологій програмного забезпечення навчального характеру. Президія НАН України постановила включити Інститут проблем штучного інтелекту Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України до переліку установ Відділення інформатики НАНУ, які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються Національній академії наук України.

На цей час в інституті фундаментально-теоретичними та прикладними дослідженнями в галузі штучного інтелекту займаються понад 340 співробітників. Наукові дослідження поєднуються з навчальним процесом. Функціонально інститут пов'язаний з іншими навчальними й науково-дослідними інститутами України, країн ближнього та далекого зарубіжжя.

Організаційна структура інституту визначається характером та тематикою науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт і щороку зазнає значних змін. Наукова діяльність інституту фінансується з різних джерел: за рахунок державного бюджету відповідно до основних перспективних напрямків розвитку науки; за рахунок коштів, отриманих від продажу систем штучного інтелекту, комп'ютерних програм, електронних підручників, проведення фоноскопічних експертиз для силових структур, а також від продажу монографій, підручників і журналів, що видаються у видавництві "Наука і освіта" нашого інституту.

Oсновними напрямками наукової дiяльностi iнституту є:

 • створення інтелектуальних інтерфейсів і комп'ютерів нового покоління;
 • дослідно-конструкторські розробки;
 • створення робототехнiчних систем i комп'ютерiв нової генерацiї;
 • вирiшення загальнотеоретичних i прикладних проблем штучного iнтелекту;
 • комп'ютерна обробка i розпiзнавання мовних i зорових образiв;
 • створення природномовних iнтерфейсiв сучасних комп'ютерiв та розпізнавання мовних образів;
 • впровадження елементiв штучного iнтелекту при створеннi iнтелектуальних роботiв;
 • впровадження сучасних комп'ютерних технологiй: до медико-бiологiчних дослiджень функцiональних можливостей людського мозку; до сфери освiти (створення iнтелектуальних iнформацiйно-навчальних систем i розробка комп'ютерних пiдручникiв та навчальних посiбникiв); до сфери психофiзiологiчних дослiджень iнтелектуальної дiяльностi людини (розробка тестiв для визначення загального рiвня й кiлькiсної оцiнки iнтелекту).

Сьогодні в iнститутi iнтенсивно ведуться розробки комп'ютерiв нового поколiння з розвинутим iнтелектуальним iнтерфейсом та інтелектуально-механічних роботiв цiльового призначення.

Інститут щорічно бере участь у тендерних торгах, що проводять Міністерство промислової політики України, Міністерство освіти і науки України (а також інші міністерства та відомства) на визначення виконавців науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. Роботи здійснюються відповідно до Державної науково-технічної програми "Образний комп'ютер" на 2000-2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України No.1562 від 08.11.2000 р. У 2000 році інститут виграв тендер на виконання проектів за темами:

 • (Д 24) "Система виявлення людського обличчя у візуальному зображенні";
 • (Д 16) "Розроблення елементів голосового перекладача з англійської на українську та з української на англійську мови з використанням комп'ютерних засобів";
 • (Д 1) "Розробка теоретико-методологічних засад створення образного комп'ютера".

11 грудня 2003 року Державним комiтетом України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї (Держстандарт України) було видано наступнi сертифiкати: Сертифiкат вiдповiдностi ЖА № 078461, № UA1.092.110206-03 для педагогiчного програмного засобу "Електронний навчальний посiбник "Мiфи народiв свiту"" версiї 1.0.0 та Сертифiкат вiдповiдностi ЖА № 078464, № UA1.092.110207-03 для педагогiчного програмного засобу "Електронний навчальний посiбник "Бiологiя 8-9. Людина"" версiї 1.0.0.

Інститут є постiйним учасником мiжнародних виставок і конференцій.


Реклама Яндекс

По-настоящему комфортный сервис – это заказ междугороднее такси онлайн. Довольно легко организовать ьеждугородние поездки. Всего несколько минут посвятите предварительному заказу такси онлайн – и вы сможете не переживать об отсутствии встречающих в пункте прибытия.
Междугороднее такси онлайн

Аюрведический эликсир молодости проверенный веками!
Из древней Индии с любовью!
"Чаванпраш" является иммуномодулятором. Обычная активизация иммунитета не всегда благоприятна, так как существует группа болезней, связанных с аутоиммунной агрессией, например, бронхиальная астма, гломерулонефрит, нейродермит и многими другими. "Чаванпраш" нормализует иммунный ответ организма.
"Чаванпраш" является омолаживающим средством. Такой эффект связан с усилением антиоксидантной защиты, удалением клеточного "мусора" и продуктов неполного метаболизма, защите клеток от повреждения факторами внешней среды и увеличением репродуктивного периода.
"Чаванпраш" является тоником. Биологическая активность эликсира составляет 200 единиц. Для сравнения – биологическая активность корня женьшеня – 80 единиц. Кроме того, "Чаванпраш" не просто перебалансирует энергию тела, как другие тонизирующие средства, он сам дает энергию. Самые низкие цены- Чаванпраш – натуральное лечение

Умови співпраці з ВНЗ - переглянути

Увага! Зареєстровані користувачі можуть залишити власний відгук щодо цього ВНЗ в відповідній гілці форуму або надіслати виправлення якщо помітили неточність.