Вищі навчальні заклади України // ДВНЗ "Одеський коледж економіки, права та ...

реєстрація

Увага! Технічні роботи.

Шановні користувачі, на сайті планові технічні роботи. Просимо утриматись від оновлення власних даних на сайті до 08:00 29.03.2011. Дякуємо за розуміння.

Зверніть увагу!

ДВНЗ "Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу"

Загальна iнформацiя | Пiдготовче вiддiлення | Приймальна комiсiя
Факультети | Гуртожитки | Фотогалерея
Статус державний
Тип коледж
Акредитація I
Ліцензія АД № 034914 від 28.05.12р.
Підпорядкованість Міністерство освіти і науки
Керівник ВНЗ директор Ткачук Андрій Леонідович, кандидат юридичних наук
Адреса 65012, Одеська обл., Приморський р-н, м. Одеса, вул. Троїцька 25
Телефони (048) 7227291
Факс (048) 722-39-53
Web-сайт okepgrb.ucoz.ua
E-mail ogtemt@gmail.com
Військова кафедра відсутня
Дата заснування 1922 р.

Державний вищий навчальний заклад "Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу" є закладом освіти І рівня акредитації. ДВНЗ "ОКЕПГРБ" – один із найстаріших навчальних закладів І рівня акредитації в Україні. Цікавий і багатий шлях становлення коледжу. Все починалося в далекому ХІХ столітті. У 1805 р. в Одесі відкрилася Комерційна гімназія, яка готувала молодь, здатну займатися торгівлею. У подальшому підготовку фахівців у даній галузі продовжило комерційне училище Г.Ф. Файга. У 1900 р. на Всесвітній художньо-промисловій та землеробській виставці у Парижі серед 80 тисяч експонатів з п'ятидесяти держав було представлене і Одеське комерційне училище Г.Ф. Файга. За організацію навчально-виховної роботи училище було відзначене бронзовою медаллю.

На початку ХХ століття торговельну освіту в Одесі надавали торговельно-промислові школи. У 1921р. на базі торгово-промислової середньої професіональної школи створюється торгово-промисловий технікум. Перший набір до технікуму становив 120 осіб. А вже довоєнний випуск налічував 4350 спеціалістів. Кілька разів змінювалися назви коледжу. Впродовж багатьох десятиріч він називався Одеський технікум радянської торгівлі. Згідно з наказом Міністерства торгівлі УРСР №91 від 19.09.1991р. "Про перейменування технікумів Міністерства торгівлі України" Одеський технікум радянської торгівлі був перейменований в Одеський комерційний технікум.

Змінюється підпорядкованість навчального закладу. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.1992 р. №15 "Про передачу навчальних закладів Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі до системи Міносвіти України" коледж переданий у підпорядкування Міністерству освіти і науки України.

Нові можливості для подальшого розквіту навчального закладу з'явилися у 1992 році. Згідно з наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України №10 від 24.04.1992р. "Про реорганізацію технікумів м. Одеси" Одеський комерційний технікум був об'єднаний з Одеським технікумом громадського харчування (Одеський технікум громадського харчування створений у 1963 р. відповідно до постанови ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР №204 від 23 лютого 1962 р. "Про заходи по поліпшенню підготовки кадрів для торгівлі і громадського харчування Української РСР"). На базі двох технікумів був створений Одеський технікум торгівлі та громадського харчування. Згідно з наказом від 30.11.1993р. №427 Міністерства освіти і науки України назва Одеського технікуму торгівлі та громадського харчування змінена на Одеський комерційний технікум.

У 1999 р. технікум отримав назву Одеський державний технікум економіки та менеджменту торгівлі згідно з наказом №378 від 01.11.1999р. Міністерства освіти і науки України. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 01.08.2008р. №722 технікум перейменований у Державний вищий навчальний заклад "Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу".

За цей час у коледжі було відкрито нові спеціальності: Правознавство – 1997р. Організація обслуговування населення – 1998р. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах – 2001р.

З 1995 року прийом до коледжу здійснюється на базі повної загальної середньої освіти та базової загальної середньої освіти. Впродовж багатьох десятиріч коледж готував таких спеціалістів, як: товарознавців, продавців, технологів по переробці плодів та овочів, бухгалтерів, економістів, технологів громадського харчування, механіків холодильних установок, правознавців, працівників готельного господарства.

За весь період свого існування коледж випустив більше 60000 спеціалістів. Випускники коледжу працюють на підприємствах торгівлі, ресторанного та готельного господарства, у правовій сфері всього південного регіону України. Значна кількість їх займає керівні посади, працює викладачами , науковцями. Коледж внесений до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 23.04.2010 року. Ідентифікаційний код 01566241.

ДВНЗ "Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу" очолює директор Ткачук Андрій Леонідович, кандидат юридичних наук, доцент. ДВНЗ "Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу" має достатню матеріально-технічну базу, висококваліфікований викладацький склад. У коледжі здійснюється підготовка фахівців за 6 спеціальностями 8 цикловими комісіями. У 2006 – 2008 роках були акредитовані за 1 рівнем всі спеціальності коледжу (сертифікати серія НД-1 -№№169381, 169382, 169383, 169384, 169385, 169386). Коледж здійснює освітню діяльність на основі ліцензії серія АД № 034914 від 28.05.12р. Ліцензований обсяг прийому студентів у ДВНЗ "ОКЕПГРБ" за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" становить на денну форму навчання 375 осіб та на заочну – 375 осіб.

Контингент студентів станом на 01.10.2011р. на денній формі навчання складає 866 осіб, на заочній – 92 особи. ДВНЗ "Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу" діє на підставі Статуту, затвердженого Міністерством освіти і науки України 01.09. 2008 року та Змін до Статуту, затверджених Міністерством освіти і науки України 22.06.2010р. та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України 20.07.2011р.. У своїй діяльності коледж керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про мови України", постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Коледж в своїй структурі має наступні підрозділи: 1.Денне відділення економічного напряму.

2.Денне відділення готельно-ресторанного напряму.

3.Денне відділення правознавчого напряму.

4.Денне відділення технологічного напряму.

5.Курси довузівської підготовки громадян України до вступу у ВНЗ.

6.Вісім предметних циклових комісій.

7.Навчально-методичний кабінет.

8.Відділ кадрів.

9.Бухгалтерія.

10. Дві бібліотеки з читальними залами.

11.Кухня-лабораторія.

12.Архів, який є ланкою державної мережі архівів.

13.Служба з питань безпеки праці.

14.Служба з питань працевлаштування.

15.Актовий зал.

16.Два буфети на 70 місць.

17.Спортивний зал.

18.Гуртожиток на 250 місць.

Умови співпраці з ВНЗ - переглянути

Cторінку редагує вповноважений представник вищого навчального закладу, відповідальність за зміст розміщеної інфорамції несе ВНЗ.

Увага! Зареєстровані користувачі можуть залишити власний відгук щодо цього ВНЗ в відповідній гілці форуму або надіслати виправлення якщо помітили неточність.