реєстрація

Сумський державний університет

Назва
1 Факультет електроніки та інформаційних технологій
2 Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій
3 Факультет технічних систем і енергоефективних технологій
4 Факультет економіки та менеджменту
5 Медичний інститут
6 Факультет післядипломної медичної освіти
7 Факультет підвищення кваліфікації та післядипломної освіти
8 Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання
Назва Медичний інститут
Керівник Професор, Маркевич Віталій Едуардович
Адреса 40007, Сумська обл., м. Суми, вул. Санаторна 31, каб. МІ-102
Телефони +38(0542) 33-54-49, 33-44-80
E-mail info@med.sumdu.edu.ua
Web-сайт www.med.sumdu.edu.ua

Медичний інститут це:

Близько 120 викладачів, серед яких 24 професори, більше 60 доцентів, кандидатів наук;

700 вітчизняних, 450 іноземних студентів з 46 країн світу, 136 лікарів-інтернів та 62 магістрантів;

Тісна співпраця провідними медичними навчальними та лікувальними установами країни (Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Шупика, Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків АМН України та ін.);

Інтенсивні фундаментальні та прикладні медичні наукові дослідження;

Організація навчального процесу за кредитно- модульно – рейтинговою системою (ECTS). Це наближає підготовку лікарів до європейської на засадах Болонського процесу і дає змогу студенту опановувати медичну спеціальність у будь-якому вищому навчальному закладі Європи;

Навчання студентів українською, англійською, російською мовами;

Міжнародні конференції, обміни студентами, літні закордонні практики для студентів в США та Туреччині;

Провідний ВНЗ в Україні за результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі медичних наук та за кількістю призових місць на Всеукраїнських студентських олімпіадах;

Стабільно високий рівень знань студентів та лікарів – інтернів за результатами ліцензійних іспитів "Крок-1", "Крок-2", "Крок-3", що проводяться Міністерством охорони здоров'я України;

Можливість паралельного навчання на військовій кафедрі при Сумському державному університеті;

Забезпечення всіх випускників місцем роботи;

Видання журналу "Вісник Сумського державного університету", серія "Медицина", визнаного ВАК України;

Підготовка високопрофесійних фахівців через магістратуру, клінічну ординатуру, аспірантуру і докторантуру.

Медичний інститут – можливість отримати почесну спеціальність лікаря

Медичний інститут здійснює підготовку зі спеціальності "Лікувальна справа". За 6 років студент отримує вищу медичну освіту державного зразка.

На факультеті післядипломної медичної освіти випускники можуть спеціалізуватися в інтернатурі та магістратурі за багатьма лікарськими спеціальностями: сімейна медицина, терапія, хірургія, педіатрія, акушерство та гінекологія, інфекційні хвороби та ін.

Умови співпраці з ВНЗ - переглянути

Cторінку редагує вповноважений представник вищого навчального закладу, відповідальність за зміст розміщеної інфорамції несе ВНЗ.

Увага! Зареєстровані користувачі можуть залишити власний відгук щодо цього ВНЗ в відповідній гілці форуму або надіслати виправлення якщо помітили неточність.